Eltemették Dr. Kálmán Alajost

\"\"

Karácsony másnapján tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Kálmán Alajos, Rákosmente, közelebbről Rákoshegy hű szolgálóját. A tudóst ma helyezték végső nyugalomba. Temetésén Dunai Mónika országgyűlési képviselő mondott búcsúbeszédet. Ezt szó szerint közöljük.


Tisztelt Gyászoló Család! 

Tisztelt Gyászolók!


Ezekben a pillanatokban mindannyiunk lelkét és elméjét betölti a fájdalom. A felbecsülhetetlen veszteség. 

Dr. Kálmán Alajos személyében nemcsak a krisztallográfiai szerkezetkutatás nemzetközi elismertségű, kimagasló hazai szaktekintélye, a Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Rákosmente köztiszteletben álló díszpolgára távozott közülünk, hanem egyben egy kristálytiszta jellemű ember, egy kimagasló tekintélyű, mindannyiunk által szeretett rákoshegyi lokálpatrióta is.

Dr. Kálmán Alajos kutatási területe és tudományos életműve mindig csodálattal töltött el bennünket, rákosmentieket, ám, bevallom, nem elsősorban a kémia világával hatott leginkább a kerületünkben élőkre, hanem mérhetetlen humanizmusával.

Kálmán Alajos mérce volt számunkra.

A hazájáért és szűkebb közösségéért, Rákoshegyért és egész Rákosmentéért felelősséget érző közéleti ember mércéje. 

Mérce volt számunkra, és az is marad.

Nemcsak a családja, a barátai, nemcsak a magyar és a nemzetközi tudományos élet, hanem mi, rákosmentiek is gyászoljuk őt.

Érezzük hiányát, és azt az óriási űrt, amelyet maga mögött hagyott.

Ugyanakkor gondoljunk arra is: mindenki akkora űrt hagy maga mögött, amekkorát életében betöltött.

Most a veszteség megélése mellett gondoljunk arra is, milyen felbecsülhetetlen szellemi kincset hagyott nekünk örökül Dr. Kálmán Alajos.

Ezek a kincsek mind-mind az emberség, a bölcsesség, a magyar kultúra, a magyar nyelv és az örök értékrend kristálykövei.

Kálmán Alajos már fiatal kora óta aktív szereplője volt Rákoshegy majd Rákosmente művészeti és közéletének, 1989 és 2000 között ő vezette a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaságot, amely kerületünk kiemelkedő és mértékadó szellemi műhelyévé vált. 

Fáradhatatlan motorja volt a képzőművészeti kiállítások megrendezésének, megszólalásai, megnyitó beszédei mindig értéket közvetítettek, elgondolkodtattak.

Méltán ítéltük oda Dr. Kálmán Alajosnak kerületünk legmagasabb kitüntetését, a Rákosmente díszpolgára címet.

Szeretettel emlékezünk hévvel átitatott előadásaira, amelyeket a leghíresebb katedrálisok kristályokra emlékeztető szerkezetéről tartott, és mindig számítottunk bölcsességére, véleményére, javaslataira Rákosmente jövőjét érintően. 

Helyi értékeink megőrzésének, átörökítésének munkájából is kivette részét, 2013-tól tagja volt a Rákosmenti Értéktár Bizottságnak.

Érdemeit nehéz lenne mind ideidézni, és azt, hogy mi mindent köszönhetünk neki, de felsorolás nélkül is tudjuk mi ezt jól.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Tisztelt Emlékező Közösség!

Kérem, engedjék meg, hogy személyes szavakkal is búcsúzzam Kálmán Alajostól.

Kedves Alajos!

Minden szavad és tetted megőrizzük, és továbbadjuk a következő nemzedéknek.

A magyar kultúrát, anyanyelvünket, helyi és nemzeti értékeinket megóvjuk.

Hű ,,fiaid és lányaid" leszünk.

Ígérem.

Végül hadd idézzem most ide a Te saját szavaidat, melyeket 80. születésnapi ünnepségeden mondtál nekünk:

,,Az elmúlt nyolcvan év minden percében kötődtem Rákoshegyhez. Itt születtem, itt élek, és amit csak tudtam, mindig mindent megtettem érte."

Kedves Alajos!

Valóban mindent megtettél. 

Milyen fájdalmas most ez a múlt idő…

Majd azon az estén beszéded zárásaként, emlékszem, József Attila Hazám című verséből idéztél: „…édes Hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad!”.

Tisztelt Gyászolók!

Kérjük közösen ezekben a percekben a Teremtőt, hogy fogadja ő is örökre szívébe és országába, a végső kristálykatedrálisba Kálmán Alajost, az ő

mindvégig hűséges fiát!


Egyéb kategória