Teljes sikerrel zárult a Keresztúr találkozó

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

\"\"

Közös tánc a szabadban

Augusztus 19-én nyitották meg a XVII. Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozóját a Pesti úti sportpályán. Az ünnepélyes eseményen részt vett dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Riz Levente Rákosmente polgármestere, Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Kovács József Balatonkeresztúr polgármestere, aki egyben a Keresztur Nevű Települések Szövetségének elnöke. A rendezvény meghívott vendégei a horvátországi Lovran testvérváros képviseletében Branislav Petkovic polgármester és a leendő testvérváros, a kárpátaljai Csonkapapi polgármestere, Kiss Pál voltak. A megnyitón szintén jelen volt Rákosmente több díszpolgára is.
Első programpontként a részt vevő Keresztúr nevű települések képviselői vonultak a színpadra, ahol elhelyezték lakóhelyük zászlaját.
Riz Levente polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy ez a rendezvény olyan hatással van valamennyi résztvevőre és vendégre, hogy még az is keresztúrinak érezheti magát, aki valójában nem is az. Elmondta továbbá, hogy véleménye szerint nincsenek véletlen találkozások. Így az sem lehet véletlen, hogy a tizenhetedik keresztúr-találkozót éppen a XVII. kerület rendezi meg, immár negyedik alkalommal az első, 2011-es esemény óta. Mint hangsúlyozta, a magyar ember számára a vendégvárás különös jelentőséggel bír: ilyenkor kicsinosítja az otthonát, s vele együtt a lelkét is. Szeretne valamit adni, amit a vendég el tud vinni magával. Mi, rákosmentiek pedig pont ilyen vendéglátást szeretnénk ez alkalommal nyújtani, hiszen ez a kétnapos rendezvény nem diplomáciai találkozó. Itt hús-vér emberek jönnek össze, s az ő kapcsolatuk valósul meg. Ezeknek a találkozóknak ez az emberi közösségi volta a legfontosabb. Célja pedig kettős: egyrészt, hogy belülről minél jobb emberi kapcsolatba kerüljünk egymással, másrészt kifelé pedig azt tudjuk mutatni, hogy fontosak számunkra a magyarság értékei, s a nemzeti összetartozás. Ezek a célok különösen fontosak egy olyan világban, amikor – mint napjainkban – olyan jelenségekkel kell szembenéznünk, mint a migráció vagy a globalizáció. Ezért különösen fontos a nemzeti egység, hiszen minél erősebb az ország, annál jobban meg tudjuk védeni értékeinket. Mi a magunk részéről igyekszünk a nemzeti összetartozás ügyét szolgálni nemcsak szavakban, hanem a gyakorlatban is. S hogy mindenki jól érezze magát, sokféle programmal készültünk e rendezvényre, amin remélhetőleg mindenki fog magának érdekeset találni. De mindezek mellett talán az a legfontosabb, hogy legyenek olyan közös, személyes témák, amelyek az emberek szívében megmaradnak. S ezt segítheti egy új ismeretség, egy jó esemény is, mint például egy újabb magyar olimpiai aranyérem.

\"\"

A kerület vezetői beszélgetnek dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkárral

Dr. Kovács Zoltán államtitkár elmondta, hogy Orbán Viktor megbízásából vesz részt a rendezvényen. Emlékeztetett, hogy mindössze egy nappal vagyunk történelmünk egy örömteli eseményének, az államalapítás ünnepének évfordulója előtt. Ez alkalomból nagy királyaink mellett emlékeznünk kell azokra a személyekre is, akik történelmünk folyamán számtalanszor védték ezt az államot. Ennek tudata pedig a nemzeti összetartozás érzését szolgálja, s Szent István napjának mindenki számára ezt kell jelentenie – s amit új Alaptörvényünk Preambuluma is megfogalmaz. Ezen a helyen immár negyedik alkalommal rendezik meg ezt a találkozót, ami a hagyomány szerint minden évben más helyszínre vándorol. Az elmúlt évek során harminchat Keresztúr nevű település csatlakozott e programhoz, akik a találkozó során bemutatják hagyományaikat, szokásaikat, és aminek az egyik legfontosabb hozadéka a sok emberi kapcsolat létrejötte. S mivel ma már a határokon átívelő rendezvénysorozatról beszélhetünk, így az a határon túli kapcsolatok erősödését is szolgálja. Ennek a közeledésnek egyik emlékezetes gátja volt a 2004. december 5-iki népszavazás. S hogy ezt a sebet valamelyest kárpótolja, a kormány egyik első intézkedése az volt, hogy megadja a magyar állampolgárságot azon határon túli nemzettársainknak, akik azt igénylik. S a jövő építése érdekében a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének egyik fontos célja, hogy az anyaország fiataljai megismerkedjenek az elszakított területekkel. A gyermekek részére szervezett vetélkedők már az új nemzedéknek s a közös ügynek ígérnek lehetőséget. 2010-től kezdve pedig ifjúsági találkozókat is szerveznek, melyek ékes bizonyítékát adják annak, hogy több mint ezer év elteltével a magyarság él és egységes. S mindez államalapító első királyunk előrelátását és bölcsességét bizonyítja, ami megvédte az országot a külső és a belső ellenségtől is. S az augusztus 20-iki ünnepi napon ne feledjük: a legfontosabb feladat megvédeni függetlenségünket és szabadságunkat. Ez sohasem ment könnyen, de meg kell tartani, hiszen sokan életüket adták érte, vagy éppen saját két kezükkel építették újjá az országot. Szent István ünnepe az új nemzedék tisztelgése is a nagy király előtt, ami ékesen bizonyítja Magyarország továbbélését.
Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője elmondta, hogy a megnyitó napja tulajdonképpen az összetartozásról szól, mely szó az eszme, az összetartozás érzését fejezi ki, ami nélkül nincs élet, nincs jövő. Összetartozás kellett ahhoz is, hogy a mi településünk már az Árpád-kor óta éljen, virágozzék. Összetartozás kellett az embereknek ahhoz, hogy életünk boldog legyen, s hogy a település fennmaradjon. De összefogásra volt szüksége Rákoscsabának és Rákoskeresztúrnak a szomszédos településekkel is, aminek eredményeként Rákosheggyel, Rákosligettel és Rákoskerttel együtt alkotják ma már kerületünket. De további összefogásra is szükség van, a főváros többi kerületével éppúgy, mint a határon túli területekkel. S az összetartozás, ami ebből ered olyan példaértékű s olyan erőt képvisel, ami egyedül alkalmas arra, hogy magjaként szolgáljon a továbbfejlődésnek. Ma azt a közös utat és jövőt ünnepeljük, ami összeköt bennünket a hazában és a Kárpát-medencében egyaránt. A képviselő hangsúlyozta, hogy az összetartozás szó szinonímái lehetnek az ’együttlét’ vagy a ’kapocs’ szavak is – de egyik sem fejezi ki ugyanazt a tartalmat, mint az összetartozás. Sokszor éreztük már bizonyára valamennyien egymás szívdobbanását, az egymás iránti kötelezettségünket – de ez egyik sem ugyanaz: az összetartozás ugyanis nemcsak külső, hanem belső tartalom is. S ezt az erőt a közösség ügye táplálja, s benne van a hit, ami előre visz. A mai találkozóval hidakat építünk egymás felé, elszakíthatatlan kapcsokat egymás felé. A maihoz hasonló együttlétek erősítik a közös jövőbe vetett hitünket. A legnemesebb kulturális értékeink összefonódva érintik meg lelkünket, biztosítják számunkra az újból egymásra találás felemelő pillanatát. Ezek a közös alkalmak nagy pillanatok lenyomatai. Bárhová vessen utunk, vigyünk el egy szeletet az itt töltött percekből. A megélt pillanatokat pedig mindig vigyük haza és terjesszük el otthon is, hiszen ezzel erősödik igazán maga a szövetség is.
A beszédeket követően a részt vevő települések képviselői elhelyezték a településükről hozott két kilogramm lisztet a színpadon lévő kocsira, amiből majd az új közös kenyeret fogják sütni.
A találkozót hivatalosan Kovács József, Balatonkeresztúr polgármestere, aki egyben a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének elnöke nyitotta meg. Beszédében visszaemlékezett, hogy a tizenegy évvel ezelőtti első alkalom óta ez a találkozósorozat bejárta az egész Kárpát-medencét. Egyúttal hálájukat és köszönetüket fejezte ki Riz Levente polgármesternek és a kerületi önkormányzat dolgozóinak azért a rengeteg munkáért, amit az elmúlt évben végeztek, hogy a mai találkozó is létrejöhessen. Elmondta, hogy a tizedik találkozón huszonkilenc település vett részt mintegy 1152 vendéggel Balatonkeresztúron. Ez a szám pedig annál is impozánsabb, mivel a legtöbb település csak ötszáz és kétezer fő közötti lélekszámú. További örömteli tendenciát jelent az is, hogy évről évre egyre több ismerős arcot látnak a résztvevők között. De minden találkozó egyben valami többet is ad: a szomorú emlékezetű 2004. december 5-iki népszavazás után például egyáltalán nem volt könnyű feladat elmenni Székelykeresztúrra, ahol azonban úgy fogadták őket, mintha mi sem történt volna. Ez alkalommal Orbán Viktor előretolt zászlóshajóinak érezhették magukat, mert amit ők a zászlójukra tűztek, azt a Keresztúrok szövetsége már 2010 óta előre vetített. Sok téren igyekeznek az előrelépést, az együttműködést szélesíteni. Ennek érdekében például már hetedik alkalommal szerveztek ifjúsági találkozót, hogy hozzájuk is közelebb kerülhessenek. S a modern kommunikációs eszközök segítségével reményeik szerint az így megismerkedett fiatalok tovább tartják egymással a kapcsolatot, hogy egyszer majd ők vegyék át kezükből a stafétát.
Ezt követően Riz Levente polgármester felhelyezte a zászlóra a XVII. találkozó szalagját, mely aktussal a rendezvény hivatalosan is kezdetét vette. Első programpontjaként Kovács József szövetségi elnök ismertette a szervezet 2016. január 23-iki közgyűlésének határozatát, melynek értelmében A ’Keresztúriakért Emlékérmet’ posztumusz díjként Egyed Tihamérné, Sárkeresztúr egykori alpolgármestere kapta, a településért végzett áldozatos munkájának elismeréseként. A kitüntetést fia, ifj. Egyed Tihamér vette át.
A megnyitó műsorában fellépett Bognár Szilvia énekművész és Kónya István lantművész. A program résztvevőit a rákosmenti Rázene fúvószenekar szórakoztatta Dely Csaba vezényletével. A műsorszámok felkonferálása pedig Hegyi Norbert feladata volt.
Az augusztus 20-ikai ünnepségsorozat, valamint a XVII. Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozója alkalmából került sor az immár hagyományos ’Tiszta Udvar’ és a ’Legszebb Előkert’ városrészszépítő verseny díjkiosztó ünnepségére a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Az ez évben immár ötödik alkalommal megtartott eseményen részt vett Dunai Mónika, kerületünk országgyűlési képviselője, Riz Levente polgármester és Fohsz Tivadar alpolgármester, valamint a találkozón részt vevő települések és meghívott testvérvárosok képviselői, továbbá kerületünk díszpolgárai. S hogy a kiosztott díjakat valóban az arra legérdemesebb pályázók kapják, a Kertbarátok Szövetségének képviseletében dr. Szentmiklósi Ferenc elnök és András Károly, az ILEX Kft. tulajdonosa szakmai hozzáértésével segítette e munkát. A Tiszta Udvar díj odaítélésénél figyelembe vették, hogy maga az ingatlan, a kert, az épület harmonikusan illeszkednek-e. A Legszebb Előkert díj esetében pedig fontos szempont volt, hogy az lehetőleg a legszebb látványt nyújtsa, illetve hozzájáruljon a városrészi összkép minél esztétikusabbá tételéhez . Mindennek eredményeként a következő személyek, illetve társasházi közösségek nyerték el a díjakat, melyeket Riz Levente polgármester adott át:
Tiszta Udvar díj:
–    Dudásné Kagáni Ildikó, Földműves utca
–    Hargitai János, 506. utca
–    Markos György, Nagyréde utca
–    Németh Erzsébet, Bátor utca  
–    Sápi Sándor, XXII. utca
Legszebb Előkert díj:
–    Hujber István Gáborné, Földműves utca 23.
–    Ferihegyi út 92-100.
–    Földműves utca 16.
–    Újlak utca 5.
–    Gyökér utca 25-29.
Ezt követően a Fórum teremben termékbemutatón vehettek részt az érdeklődők, majd pedig a parkolóban megtartott burgonyafesztivál résztvevői lehettek.
Az augusztus 20-iki ünnepségsorozat alkalmával nemcsak a magyar állam megalakítását ünnepeljük, de ez a nap jelenti egyben az újkenyér ünnepét is. Az ez évben Rákosmentén megrendezett Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találkozóját pedig összekapcsolták ez utóbbi jeles eseménnyel, amikor is a találkozó keretei között került sor az ünnepélyes kenyérszentelésre.

\"\"

A küldöttségek vezetői az új kenyérrel

Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár ez alkalomból mondott beszédében kitért arra, hogy milyen sok jelentése van a magyar nyelvben a ’kenyér’ szónak. Ilyenek például a ’kenyérkereső’ elnevezés, mely azt jelenti, hogy ő keresi meg a megélhetéshez szükséges javakat, vagy az ’elveszi valakinek a kenyerét’, azaz a megélhetési lehetőségét, illetve a ’megette már a kenyere javát’, azaz már nem éppen fiatal. S még számtalan példát lehetne sorolni, melyek mind a kenyér, azaz a fizikai léthez szükséges legalapvetőbb szükségletek megteremtésére utalnak. Ám az embernek nemcsak a testi, de a lelki táplálékra is szüksége van, amihez kiváló lehetőséget teremtenek a Keresztúr-találkozók. A jelen találkozóra hozott közös lisztből sütött Keresztúrok kenyere pedig szimbólumként fejezi ki ezen települések összetartozását, ami egyben lelki táplálkozást is jelent, s amivel méltán tiszteleghetünk államalapításunk előtt.
Ezt követően került sor az újkenyér ünnepélyes megszentelésére. A szertartáson részt vettek a Rákosmentén működő történelmi egyházak képviselői: Molnár Miklós római katolikus plébániai kormányzó, Fülep Beáta református lelkész, Gulybán Gergely görög katolikus parókus és Kovács Áron evangélikus másodlelkész
Ugyancsak az ünnepi rendezvénysorozat keretei között került sor a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének közgyűlésére is. Ez alkalommal Kovács József, a szövetség elnöke köszönetét fejezte ki Rákosmente önkormányzatának a XVII. Keresztúr-találkozó színvonalas megszervezéséért.
A közgyűlés egy másik ünnepélyes eseménynek is színhelyéül szolgált. Ennek keretei között dr. Csizmadia László, az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezet és Alapítványok Országos Szövetségének elnöke oklevelet adományozott a Riz Levente polgármester által vezetett rákosmenti önkormányzatnak. Csizmadia úr elmondta, hogy testületük közhasznú szervezet, legfőbb feladatuk pedig, hogy a fogyatékos személyek életkörülményeit javítsák. Ennek érdekében pedig összefogják az azokat gondozó társadalmi szervezeteket. 2003-ban már elkezdték annak felmérését, hogy mi mindent tudnak tenni ezirányban ezek a szervezetek. Ennek érdekében minden évben rendszeresen felkeresik azokat az önkormányzatokat, ahol fogyatékkal élő honfitársaink sorsát szívükön viselik. S az ebben a munkában kiemelkedő együttműködést végző önkormányzatokat oklevéllel jutalmazzák. Az elmúlt években pedig azt tapasztalták, hogy Rákosmente is élen jár az ilyen irányú segítségnyújtásban. 2015-ben pedig egy érzékenyítő programot is elindítottak azzal a céllal, hogy szorgalmazzák az egyenlő bánásmód, a diszkrimináció-mentes együttélés elérését. Ezen érzékenyítő program elindításakor több országos szervezettel is aláírtak szerződést, amihez Rákosmente önkormányzata is csatlakozott. Az ennek során végzett tevékenységük elismeréseként adta át Riz Levente polgármesternek oklevelüket, amihez két faragvány is tartozik. Ezek egy erdélyi fafaragó mester ügyességét dícsérik: mindkettő egy-egy címert ábrázol, amik közül az egyik a megjutalmazott településé, a másik pedig az országé.
Szintén az ünnepélyes közgyűlés alkalmával írta alá Riz Levente polgármester a kárpátaljai Csonkapapi képviseletében a testvérvárosi megállapodást Kiss Pál polgármesterrel is.
A közgyűlés határozatot is hozott arról, hogy a soron következő, azaz XVIII. találkozó megrendezését Sajókeresztúr vállalja 2017. augusztus 10. – 13. között. Amint Kollár Miklós polgármester elmondta, az ezzel kapcsolatos indítványt a település képviselő-testülete már elfogadta. Az ehhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében pedig úgy határoztak, hogy az önkormányzat részt vesz az ezt biztosító pályázatokon. Jelen határozat ünnepélyes bejelentésére pedig az esti záróünnepség alkalmával került sor.
A kétnapos rendezvény a Ghymes zenekar fergeteges sikert hozó koncertjével és a látványos tűzijátékkal zárult.        

\"\"

A Ghymes zenekar nagysikerű koncertje közben

Egyéb kategória