Tanévnyitó igazgatói értekezlet a XVII. tankerületben

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a KLIK Budapesti XVII. Tankerületének tankerületi igazgatója köszönti a megjelenteket

A tanévkezdésre nemcsak a diákok, de az intézmények is készülnek. Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a KLIK Budapesti XVII. Tankerületének tankerületi igazgatója – aki egyben a XIX. Tankerület megbízott tankerületi igazgatójaként ellátja a XIX. Tankerület vezetői feladatait – évindító értekezletre hívta össze a két tankerület köznevelési intézményeinek vezetőit. Több vendégelőadót is felkért, hogy a tanév közben történő folyamatos együttműködés erősítése érdekében tartsanak előadást a saját szakterületüket érintően.
A tanévnyitó igazgatói értekezlet megnyitóját követően dr. Fazekas István meghívott munkajogász hívta fel az intézményvezetők figyelmét az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legnagyobb körültekintést igénylő munkáltatói intézkedésekre.
Ezt követően Csepetiné Gébele Judit hivatalvezető foglalta össze a Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatal oktatási-hatósági, gyámügyi, szabálysértési és -szervezési feladatait. Az előadó kitért a Hivatal érettségi vizsga szervezésével, az iskolakötelezettséggel és beiratkozással, valamint a sajátos nevelési igénylő gyermekek esetében a szakértői bizottság véleményével összefüggő feladataira, továbbá a szabálysértési ügyek kapcsán az iskolakerülés problémakörére.
Tanácsiné Betéri Éva intézményvezető a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Gyermekjóléti Központjának szolgáltatásairól, a gyermekvédelem és iskolapszichológia feladatairól, valamint a jogszabályon alapuló új feladatokról tájékoztatta a hallgatóságot. Külön kiemelte az iskolakerülés és igazolatlan hiányzások problémakörét, kihangsúlyozva annak fontosságát, hogy az iskola a szülőt már az első igazolatlan hiányzásról értesítse. Alapvető probléma, ha a gondviselő nem is szerez tudomást a hiányzásról, vagy csak később, a sokadik igazolatlan mulasztást követően szembesül az iskolakerüléssel. Az előadó ismertette, milyen feladatai vannak az iskolának és a gyermekjóléti szolgálatnak az első alkalommal történő igazolatlan hiányzástól kezdődően, egészen a kritikusnak mondható, szabálysértési és gyámhatósági eljárás megindítását maga után vonó 50. igazolatlan mulasztás megtörténtéig, illetve milyen lépéseket tesznek az intézmények ennek elkerülése érdekében.
Az intézményvezetők munkáját segítendő Jurecz Emil, a Szabadság Sugárúti Általános Iskola intézményvezetője és egyben a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének titkára az intézményi értékelés és önértékelés területén várható feladatról tartott előadást. Ezt követte Bella Tibor, a Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola intézményvezetőjének és egyben a Köznevelési Szakértők Országos Egyesület elnökének előadása a „Minősítés jelenlegi helyzete az igazgató szemszögéből” címmel.
Az értekezletet a tankerület személyügyi-, pénzügyi-, jogi-, tanügy-igazgatási referenseinek a 2015/2016-os tanévre vonatkozó, az aktualitásokat és a jogszabályi változásokat ismertető tájékoztatói zárták.

\"\"

Kerületi intézményvezetők egy csopoprtja

Egyéb kategória