Görögkatolikus templom épülhet Rákosmentén!

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Riz Levente polgármester bevezetője

\"\"

Balázs Gábor, a Hétfa Kft ügyvezetője tájékoztatóját tartja

Rákosmente 2015-2020 közötti Integrált Területfejlesztési Stratégiája, illetve 2030-ig tartó Településfejlesztési Koncepciója volt a tárgya annak a megbeszélés-sorozatnak, amelyet a február 24-én négy fordulóban tartottak a Városházán.
A dokumentumok elkészítését a Belügyminisztérium rendelte meg. A Pest-Budapest Konzorcium keretében a mérnöki munkát az Urbanitás, a fejlesztési munkarészt pedig a Hétfa Kutatóintézeti Kft. látja el.
A munkamegbeszéléseknek azért van nagy jelentősége, hogy a 2020-22-ig felhasználható uniós forrásokat a település lakói igényeinek leginkább megfelelő projekteken keresztül lehessen megvalósítani.
A nyitótanácskozás első fordulójában önkormányzati képviselők és kerületi egyházi személyiségek foglalták össze témához kapcsolódó gondolataikat.
Eljött az eseményre Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök, aki Nyíregyházáról, a görögkatolikus vallás magyarországi központjából utazott Budapestre a részvétel végett. Ott volt Gulybán Gergely görögkatolikus parókus, Tampu-Ababai József, ligeti plébános, a kerületi református egyházat pedig presbiterek képviselték. A képviselők közül ott volt Sarkadi Nagy Adrien, Szabó Tiborné, Lukoczki Károly, Nótin Tamás, Papp László, Virág Mihály, Fohsz Tivadar alpolgármester. Házigazda Bolbericz Henrik főépítész volt.
Bevezetőt Riz Levente polgármester mondott. Egyebek mellett kitért arra, hogy a Modern Kertváros építése mögött, ami a városrész jelmondata, a fejlett infrastruktúrával rendelkező, modern, városias jelleg fejlesztése mellett legalább ekkora hangsúlyt fektetnek a kertvárosias arculat megtartására, azaz a nagy zöldfelületeket megőrző, nyugodt, falusias jellegű településrészek megóvására. Emellett arra törekszik a városvezetés, hogy fejlessze közösségeit, hogy tagjai jól érezzék magukat lakóhelyükön, lokálpatriótákká váljanak, s kulturális, közösségi igényeik java részét helyben tudják kielégíteni.

\"\"

Sarkadi Nagy Adrien

\"\"

Kocsis Fülöp püspök és Gulybán Gergely parókus

\"\"

Lukoczki Károly

Balázs Gábor, a Hétfa Kft. ügyvezetője emlékeztetett rá, a kerület utolsó Integrált Területfejlesztési Stratégiája még 2008-ban készült. Annak homlokterében az állt, hogy a városrész – az intenzív bevándorlás ellenére – őrizze meg a kertvárosias jellegét. Bár napjainkban még mindig nő Rákosmente lakóinak száma, de az itt lakók életminőségét az tudná érezhetően tovább javítani, ha munkahelyek teremtésével mind többen szabadulnának meg az ingázástól, a központba való bejárástól. Ez a problémakör több vonatkozásban is előbukkant a javaslatok között.
Virág Mihály képviselő hozzászólásában emlékeztetett arra, hogy a csapadékvíz-elvezetés terén az elmúlt években minőségi változás következett be Rákoscsabán, de a tervezett városrészközpont rekonstrukciótól a közösségi élet fejlesztése terén is sokat vár a lakosság.
Sarkadi Nagy Adrien a lakótelepen élők üzenetét hozta a tanácskozásra. Elegáns hozzászólásában utalt rá, hogy a keresztúri lakótelep lakói mennyire értékelik az elmúlt évek központi kerületi fejlesztéseit. Emellett azt is szeretnék, ha közvetlen környezetük, a házak közötti belső udvarok tiszták, rendezettek, meghittek lennének. Ha el lehetne tüntetni az egykori játszótéri maradékvasakat, ha ki lehetne javítani a töredezett lépcsőket, ha rendben lennének a padok, hogy a munka után hazatérők szívesen üljenek ki egy kis tereferére. Ápolt környezet az emberek igénye, s ahogy már eddig is több példa mutatta, ezért sokan saját munkájukkal is szívesen tettek, tesznek. A központi odafigyelés azonban nagyon fontos lehet.
Nótin Tamás inkább konkrét fejlesztésekre koncentrált, felvetve a keresztúri metró kérdését is. Riz Levente reagálásában elmondta, nincs levéve napirendről a keresztúri szárnyvonal ügye, az a jövőben is együtt kezelendő a kettes metró és a Gödöllői HÉV összekötésével. A Fővárosi Közgyűlés tagjaként, a fejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökeként ezt a kérdést folyamatosan napirenden kívánja tartani.
Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök elmondta, Rákosmentés sok görögkatolikus él, ismeretei szerint Szabolcsból, Borsodból is sokan költöznek ide és a környékre elsősorban munkát keresni. Kocsis Fülöp emlékeztetett rá, Rákoscsabán van egy picike kis templom, amelyet még a kommunizmus idején építettek. Akkoriban nem volt szabad templom formájú épületet építeni, mert az sértette az akkori ideológiát, ezért templom gyanánt az utcafronttól beljebb egy lakóházszerű épületet alakítottak ki, ahol a pap a családjával együtt lakik. Mindig fölmerül, hogy az épületet meg kéne nagyobbítani, mert kicsi, s nem is igazán jó helyen van ahhoz, hogy kényelmes legyen a megközelítése. A csabaiaknak persze nagyon is az. A bővítés mellett egy másik templom létesítésének gondolata is gyakran beszéd tárgya. Kocsis Fülöp fölvetette, hogy egyháza Rákosmentén egy új görögkatolikus templomot építhessen. Ezért utazott föl Nyíregyházáról, hogy ezt a Városfejlesztési Koncepció tárgyalásakor elmondhassa, s az illetékesek szívleljék meg, s lehetőség szerint támogassák. A püspök kiemelte, Rákosmente körgyűrű miatti kedvező fekvését, ahova messzebbről is jönnének a hívek. Aláhúzta, hogy egy itteni nagyobb görögkatolikus központ nemcsak Rákosmente görögkatolikus centruma lehetne, hanem jóval szélesebb körű területé is. Jelezte, Dunántúlon nincs sok központ, Győr, Pécs, Veszprém mellett Érd, Budaörs említhető. Ezek mellé emelhetnénk föl Rákosmentét a fejlesztéssel, amely nagy parkolót is magában foglalna, illetve egy olyan parókiát, ahol tágas közösségi tér fogadná az érkezőket, lakóhelyet adva a parókusnak és családjának is. A templom komplex környezetét közösen lehetne a várossal használni különböző közösség rendezvényekre is. Riz Levente üdvözölte Kocsis Fülöp püspök javaslatát, s jelezte, hogy a közeli jövőben mód lesz arra, hogy a templomépítésről megbeszélések kezdődjenek a görögkatolikus egyházzal.
Lukoczki Károly dicséretesnek nevezte, ahogy Rákosmente az uniós forrásokkal az elmúlt években gazdálkodott.
Szabó Tiborné egyebek mellett emlékeztetett rá, hogy 2000 óta van napirenden a rákoshegyi városrészközpont megvalósulása. Reményét fejezte ki, hogy ez a fejlesztés hamarosan megvalósul.
A napirenden lévő dokumentumoknak az ütemterv szerint májusra el kell készülnie. Az érintetteknek lehetőségük lesz arra, hogy javaslataikat, észrevételeiket írásban is eljuttassák a Hétfa Kutatóintézeti Kft. részére, hogy minél szofisztikáltabb, a lakosok igényeihez leginkább igazodó fejlesztési koncepciók kerekedhessenek ki a végén.                 
\"\"

Szabó Tiborné

Egyéb kategória