Lomtalanítás Rákosmentén: november 5-18 között

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

A lomizás remélhetőleg a múltté. Rákosmente Önkormányzatának a „Közösségi együttélés alapvető szabályairól” szóló rendelete már a lomok közötti válogatást és a kikészített hulladék birtokba vételét is jogellenesnek minősíti, s aki ennek ellenére tesz, az pénzbírsággal sújtható. Tilos továbbá a lomtalanítás idején a közterületeken életvitelszerűen tartózkodni, tehát hatósági fellépésre számíthatnak azok is, akik „elfoglalnak” egyes közterületeket abban a reményben, hogy a környék lomjaihoz ily módon könnyebben juthatnak hozzá.

2013. november 5. és 18. között lesz lomtalanítás Rákosmentén. Erről levélben kap minden lakos tájékoztatást az FKF zrt-től. A rend és tisztaság megőrzése érdekében térkép segíti a lakosokat, amely pontosan jelzi, hogy a kerület egyes részein mikor lehet a ház elé kikészíteni a lomot. Az előző évekhez hasonlóan idén is 9 körzetre van felosztva a kerület.
A közterületre nem lehet kikészíteni pl. háztartási hulladékot, építési törmeléket, veszélyes hulladékot. A lomtalanítást végző Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) mind a 9 körzetben létrehoz egy-egy gyűjtőpontot, ahová a kipakolást követő napon – tehát az elszállítás napján – a veszélyes hulladék odavihető. A gyűjtőpontok listáját táblázatba foglalták. Veszélyes hulladéknak minősülnek a vegyszerek, a száraz elemek, a gumiabroncsok, a festékek és az akkumulátor.
A lom kizárólag a ház elé pakolható ki, s kizárólag a kikészítésre kijelölt napon. Aki ettől eltérően cselekszik, az köztisztasági szabálysértést követ el, vagy Rákosmente Önkormányzatának a „Közösségi együttélés alapvető szabályairól” szóló rendelete szerint is pénzbírsággal sújtható. A kiszabott pénzbírság akár a 150.000.- forintot is elérheti! Aki veszélyes hulladékot nem a gyűjtőpontokon adja át az FKF munkatársainak, hanem kihelyezi közterületre, annak a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekménye miatt kell felelnie, mely akár öt év börtönnel is sújtható!
Az ún. „lomizás” is tilalmas magatartás. A hulladékról szóló törvény szerint a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi. Aki azt onnan eltulajdonítja, az lopást követ el, ezért felelősségre vonható. Rákosmente Önkormányzatának a „Közösségi együttélés alapvető szabályairól” szóló rendelete már a lomok közötti válogatást és a kikészített hulladék birtokba vételét is jogellenesnek minősíti, s aki ennek ellenére tesz, az pénzbírsággal sújtható. Tilos továbbá a lomtalanítás idején a közterületeken életvitelszerűen tartózkodni, tehát hatósági fellépésre számíthatnak azok is, akik „elfoglalnak” egyes közterületeket abban a reményben, hogy a környék lomjaihoz ily módon könnyebben juthatnak hozzá.
Rákosmente Közterület-felügyelete a kerületi rendőrséggel és a polgárőrséggel együttműködve fogja biztosítani a lomtalanítás rendjét.
A leginkább problémás helyszíneket folyamatosan megfigyelik, ilyen például a Pesti út és a Kékliliom utca sarok, vagy a Péceli út és a Pöröly utca által határolt terület. Rendkívül szigorú intézkedéseket hajtanak végre és súlyos pénzbírságokat szabnak ki a hatóságok a fent felsorolt jogellenes cselekményeket elkövetőkkel szemben.

Rákosmente Önkormányzata

Egyéb kategória