Könnyes búcsú – Kalocsainé Kokovai Erzsébet nyugdíjba vonult

  \"\"\"\"\"\" \"\"\"\"

\"\"

Búcsúznak a gyerekek szeretett igazgatónőjüktől. Kalocsainé Kokovai Erzsébet szolgálatnak tekintette a sérült gyermekek megsegítését.

Meghatottan, olykor könnyes szemmel búcsúztatták szülők és gyerekek egyaránt tegnap a nyugdíjba vonuló Kalocsainé Kokovai Erzsébet gyógypedagógust, a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó igazgatóját. A tanévzáró ünnepségen részt vett Horváth Tamás alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője.
Emlékezetes, Kalocsainé Kokovai Erzsébet a minap az önkormányzat elismerését, Életmű-díjat vehetett át Riz Levente polgármestertől, egy nappal korábban pedig Balog Zoltán miniszter Apáczai Csere János-díj kitüntetést adományozott neki. E szakmai elismerés egyebek közt az általános iskolai kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért adományozható.
Kalocsainé Kokovai Erzsébet a gyógypedagógia szolgálatára tette fel az életét. Hivatásának és ezzel együtt szolgálatnak tekinti a sérült gyermekek megsegítését.
Életpályáját konduktorként a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében kezdte 1967-ben. 1975-ben nevelőként helyezkedett el a XVII. kerületi iskolában. Hosszú ideig osztályfőnökként viselte gondját a rábízott gyermekeknek. Egy ideig igazgatóhelyettes volt, majd 1994-től az intézményt vezeti. A Képviselő-testület és a tantestület négyszer szavazott bizalmat vezetői munkája folytatásához. Feladatát 2009-től a kerület egészének nevelésére-oktatására ható Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó megszervezése és irányítása jelenti. Az intézmény fő célja az integráltan nevelt-oktatott, sajátos nevelési igényű gyermekek tanítása, segítése. A Nevelési Tanácsadó, a logopédiai és a gyógytestnevelési szakszolgálat tevékenysége letisztult, megszilárdult. Az eltelt évek alatt egyre több óvoda és iskola vette igénybe az intézmény szakmai szolgáltatásait.
Az igazgatónő munkáját a magas színvonal iránti igény jellemezi, melynek köszönhetően az általa vezetett intézmény folyamatosan fejlődik. Sikeres pályázatok sokaságával járult hozzá a működési feltételek javításához.
Munkatársai szakmai fejlődésére is nagy hangsúlyt helyez: támogatta és támogatja továbbtanulásukat, meglátta és megláttatta a bennük lévő, gyakran rejtett lehetőségeket.
Különös lelki érzékenységgel, empátiával viszonyul a sérült gyermekekhez. Tudta és tudja, hogy mindenkivel csak a „szeretet nyelvén” lehet beszélni. Tanítványai mellett a szülőkkel és a családokkal is őszinte, nyílt kapcsolatot ápol. Tanítványai visszajárnak Hozzá, beszámolnak életútjukról, sikereikről.
Egyéb kategória