Mégis mehetnek a Medicalba a rákosmentiek!

\"\"

\"\" \"\" \"\" \"\"

\"\"

Zajlik az aláírásgyűjtés

Ma délután megkezdődött az aláírásgyűjtés a Medical Center egészségügyi ellátó jogainak visszaállítása érdekében a rákosmentiek számára.
Riz Levente polgármester a sajtótájékoztatóval egybekötött eseményen kiemelte, jó tizenöt éve párhuzamos egészségügyi ellátás valósul meg a kerületben. Működik egy korábban fővárosi, jelenleg állami fenntartású, illetve egy magántulajdonú szakrendelő, a Medical Center. Utóbbi szintén végzett OEP által finanszírozott, térítésmentes egészségügyi szolgáltatásokat. Így a kerület polgárai választhattak a két ellátó intézmény között. Ez az állapot tartott január 21-ig.
 
\"\"
 
Sajtótájékoztató a Ferihegyi úton, háttérben az állami fenntartású szakrendelővel. Részvevők: Dunai Mónika bizottsági elnök, Riz Levente polgármester, Horváth Tamás alpolgármester.
 
\"\"
 
Az első aláírók

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala által meghozott határozat a kerületi lakosság 90 százalékát kizárná a Medical Center terítésmentes szolgáltatásaiból, arra kényszerítve az itt élőket, hogy utazzanak, más kerületekben vegyék igénybe ugyanezeket a szolgáltatásokat. A határozat következménye lett volna az is, hogy megnő a várakozási idő, amíg a beteg a panaszok jelentkezésétől a szakorvosi ellátáshoz jut.
– Ezt mi nem fogadhatjuk el! – hangsúlyozta Riz Levente. Formailag azért, mert nem vonták be a döntés előkészítésébe az önkormányzatot, tartalmilag pedig azért, mert a határozat súlyosan érinti a kerület minden polgárát.
Az aláírásgyűjtéssel az önkormányzat nyomatékot akar adni annak a kérésének, hogy vonják vissza e korlátozó határozatokat. E mellett ez az akaratnyilvánítás módot arra is, hogy hangsúlyozza: városrészben induljon el a Ferihegyi úti szakrendelő épületének korszerűsítése, valósuljon meg a régóta tervezett emeletráépítés, korszerűsítsék az eszközparkot, bővítsék az intézmény szolgáltatásainak körét.
Az aláírási ívek a kerület forgalmas helyein, közintézményeiben, a Polgármesteri Hivatalban holnaptól hozzáférhetők lesznek. Mennél többen írják alá, annál eredményesebben léphet föl az önkormányzat, köszörülheti ki a lakosság egészségügyi ellátásának üvegpoharán esett csorbát.
Amennyiben az ominózus határozatot a kibocsátó nem vonja vissza, akkor Rákosmente Önkormányzata pert indít az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala döntésének semmisé tétele érdekében. A bírósághoz közösen fordulhat a kerület a Bajcsy Zsilinszky Kórházzal. Riz Levente utalt rá, Bodnár Attilától, a kórház főigazgatójától ma délután megtudta, a Bajcsy Kórházat sem tájékoztatták a készülő döntésről.
– A jelenleg Medical-helyzet azért változatlan? – tette föl a kérdést a Tizenhetedik Online a sajtótájékoztatón.
– A Medical Center rugalmasan áll a változáshoz! Tudomásom szerint nem küldik el a január 21-e után érkezett új betegeket sem – mondta Riz Levente.
– Akkor lehet menni a Medicalba a kerületieknek továbbra is? – kérdezett tovább a Tizenhetedik Online.
– Tudomásunk szerint igen – erősítette meg a polgármester.
– Valóban így van, átmenetileg, a kérdés végleges lezárásáig továbbra is fogadja a betegeket a Medical Center – mondta érdeklődésünkre Tóth József ügyvezető. Hozzátette: – Örömteli volt számomra Riz Levente polgármester gyors, határozott kiállása, illetve az, hogy a kerület lakossága szinte egy emberként sorakozott fel mögötte. Az elmúlt néhány napban úgy érzékeltük, hogy a városrészi közvélemény is határozottan kiállt az általunk nyújtott szolgáltatások mellett. Jó volt olvasni olyan gondolatokat, hogy a Medical Center az elmúlt időszakban is sokat segített a városrész egészségügyi ellátásában. A kerület más intézményeivel való közös egészségügyi tevékenységet a jövőre nézve is el tudjuk képzelni – zárta gondolatait Tóth József.      
 
\"\"
 
A polgármester az égiekkel is fölvette a kapcsolatot a rákosmentiek érdekében
 
Egyéb kategória