Felavatták Pécel új városközpontját

\"\" \"\" \"\"

\"\"

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Pest megyei közgyűlés elnöke (Fidesz), Szöllősi Attila polgármester és dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatója felavatja Pécel új városközpontját

 
Ünnepélyes külsőségek között avatták föl szombaton, május 26-án Pécel új városközpontját. Az esemény szónoka Szöllősi Ferenc Attila, Pécel polgármestere volt. Ünnepi beszédét a Tizenhetedik Online teljes terjedelmében közli.

Esténként azon törtem a fejem, hogy mit is mondjak a mai városközpont átadó rendezvényen. Bevallom sok magasztos gondolat jutott az eszembe.
Hogy is lehetne a legjobban kifejezni és megértetni, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a napnak. Abban biztos vagyok, hogy kivételes lehetőség adatott meg nekem. Kevés városvezetőnek van olyan szerencséje, hogy egy ilyen nagyszabású beruházás befejezése egybeessen a gyereknappal.
Így teremtődött meg az a különleges alkalom, hogy szimbolikusan elsősorban a gyermekeknek adjam át az újonnan megszületett városközpontot.
 
Kedves Gyerekek, Fiatalok! Engedjétek meg nekem, hogy elsőként Benneteket üdvözöljelek, és megköszönjem, hogy résztvesztek ezen az ünnepélyes ceremónián.
 
 
\"\"
 
           Szöllősi Attila beszédét mondja
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

Pécel város Képviselőtestülete nevében szeretettel köszöntöm Önöket a megújult városközpont átadása alkalmából. Köszönöm,hogy részt vesznek ezen a megnyitón amelyen átadásra kerül egy olyan fejlesztés, amely kortól függetlenül, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek egyaránt örömet szerezhet.

Városunk arculata néhány helyen jelentősen előnyére megváltozott. Szebbek lettünk. Nekünk, Pécelieknek ez nagyon nagy szó, hiszen ebben a válságos, pénzszűkös időben olyan beruházást sikerült megvalósítanunk, amely sokszor tűnt inkább lehetetlen ideának, semmint valóságnak.
 
Nem kevés vívódás, sok számolás után belevágtunk a kivitelezésbe, s mára elkészült a nagy mű. Az itt látható városközpont, a sétáló utca, a Ráday-kastély Márványistállójának és a piactér egy részének felújítása minőségi változást jelent településünk életében.

Szinte hallom- miért pont ez épült? Erre volt a legjobban szükség? Nos, e kérdés megválaszolásához egy kicsit majd vissza kell mennünk az időben. Való igaz, és talán jogos a kritika, hogy Pécelen vannak más megoldandó problémák, melyek élhetőség szempontjából fontosabbak, mint a főtér felújítása. Itt azonban nem felújítás történt, hanem ha körülnéznek láthatják, egy új közpark született.
A semmiből, valami lett! A Kossuth tér teljesen új köntösbe öltözött, ma már valóban annak lehet nevezni, ami a funkciója.
Városunknak nem volt igazi főtere, most van. Húsz éve nem volt olyan központja, ahol le lehetett ülni egy baráti beszélgetésre, ahol öröm áthaladni, és öröm megpihenni.
 
Mert mi volt itt alig két-három hónapja? Gödrök, egyenetlen útpadka, beton villanyoszlopok, (megjegyzem ez ügyben lesz még tennivalónk) légvezetékek rengetege, töredezett járdák. Össze-vissza, sokszor a járdán parkoló autók, és a gyalogos közlekedés lehetetlensége.
Ez az áldatlan állapot most egy csapásra megszűnt. Eltűnt az oszloprengeteg, elegáns kandeláberek világítják be este a teret. Ahol csak a terv megengedte, parkolóhelyek lettek kialakítva. Számos új zöldsziget született úgy, hogy fákat, bokrokat, virágokat ültetettünk. A Kossuth tér új díszburkolatot kapott, szökőkutat és padokat.

E beruházás eredményeként megújult a Márványistálló is. A Ráday-kastély épületegyüttese egyedülálló ékessége városunknak, így ezzel a rekonstrukcióval újabb jelentős értékkel gazdagodtunk. Megújult a Kórház köz, csodálatos sétálóutca lett. Aki most végigmegy rajta, hamar elfelejti, hogy nemrégiben még sárban és porban lehetett ott közlekedni. A piactér egy része is fel lett újítva: új burkolattal látták el és új üzletek épültek. A rendelkezésre álló keretből a legtöbbet próbáltuk kihozni.

Most ahogy az imént ígértem egy kis történelem. Hogyan jutottunk el idáig?

Még az előző képviselő-testület nyújtott be pályázatot 2008 nyarán a városközpont megújítására. A támogatási szerződést 2010 májusában írták alá. A beruházás összetettsége miatt konzorciumot kellett létrehozni, így lett partner a projektben a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és a Magyar Közút Zrt.
Nekünk, utódoknak, akik egy kész helyzetet kaptunk meg örökségül, nehéz volt a döntés, hiszen a város megismert anyagi helyzete nem engedte volna meg azt, hogy ilyen nagy beruházásba vágjuk a fejszénket.
A közös pályázat azonban kikerülhetetlen kötelezettséget rótt ránk. Nem hagyhattuk cserben szerződéses partnereinket.  

 
Tudomásul kell venni, hogy egy város vezetésének mindig rendelkeznie kell azzal az ítélőképességgel, ami alapján el tudja dönteni mi az ami fontos,és az adott körülmények között megvalósítható. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az előző önkormányzati vezetés is azzal a lehetőséggel élt, amely abban az időben pályázható volt. Akkoriban az ilyen típusú pályázatok beadására volt lehetőség. Azonban sem tőlük, sem mástól nem vitatható el a jobbító szándék.

\"\"
 
A résztvevők egy csoportja az új szökőkút előtt hallgatja a polgármestert
 
Hiszem, hogy minden közéleti emberben megvan az a cél, hogy életével, munkásságával valami nyomot hagyjon maga után, valamit, ami miatt jóérzéssel vagy büszkeséggel emlékezik rá az utókor.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében elnevezésű európai uniós pályázaton csaknem 521 millió forint támogatást kaptunk a projekt megvalósítására, ami összesen 715 millió forintba került. Az önkormányzat a ráeső részhez 73 százalékos támogatást kapott, a fennmaradó 27 százalékot nekünk kellett előteremteni.
Most itt állunk az elkészült főtéren úgy, hogy az önkormányzati kötelezettség vállalást teljesítettük. Az eredetileg 270 millióra taksált beruházást alig 150 millió ft-ból megépítettük.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
             
Olyan időszakban élünk, amikor a közösségi élet terei beszűkültek, de nem kizárólag fizikai értelemben, hanem sajnálatosan sokak lelkében is. Most van szükség leginkább arra, hogy minden lehetőséget megragadjunk, hogy valóban közösségben a közösségért éljünk, élhessünk.
Az ember társas lény, és csak szeretetben és összefogással képes a legtöbbre. A mindannyiunkba benne szunnyadó energia csakis ekkor képes szárnyalni. Az egyén önmagában, támogatás és barátok nélkül elmagányosodhat, és valamennyi tehetség és képesség, amelyek benne rejlenek, kihasználatlanok maradnak. Ezért van szükség valamennyi lehetőség megragadására, amikor is közösségi életünkért, és ezáltal önmagunkért tehetünk.

Itt, ahol most vagyunk, elég csak körbenézni. Végre eljött az a nap, amikor elmondhatjuk, hogy Pécelnek van egy pici köztere. Bár pici, de mégis a miénk.
Már nagy szükség volt rá.

Az itt élők véleménye megoszlik abban a vonatkozásban, hogy valójában hol van Pécel központja. A vitázók egy része a körforgalom és környékét tartják annak, talán pont azért, mert a vásárlási szokásaik határozzák meg, hogy mit gondolnak központnak. Én azonban úgy vélem, hogy egy igazi főtér a város szíve, és nem az a lényeg, hogy földrajzilag hol fekszik, pontosan a közepén, avagy máshol. Az a fontos hogy hogyan dobog!
És ehhez nem kell több, mint szépnek lenni csakúgy, önmagáért a szépségért, azért, hogy legyen kedvünk ott lenni.

Nagyon sok jó ember munkája kellett ahhoz, hogy most ezen a gyönyörű és városunkhoz méltó helyen tarthassuk a gyereknapot,. Mindezt megelőzően azonban egy jelentős szemléletváltásra is szükség volt.
Hogy miért van ennek jelentősége? Azért, hogy most büszkén mondhassam el Önöknek, hogy ezt a kivitelezést zömében péceli vállalkozók végezték. Ilyen léptékű beruházást helyi vállalkozó még nem végzett. Olyan emberek végezték a munkák zömát, akik közöttünk élnek, akik saját munkájuk gyümölcsét ugyanúgy fogják élvezni, mint mi. És ami a legfontosabb, nemcsak a nevüket, hanem az arcukat is adták ehhez a munkához. Mindent megtettek azért, hogy olyan minőséget tegyenek le az asztalra, melyre méltán lehet büszke az egész város. 

Gondok, kétségek, küzdelem, áldozat és végül a siker: ezek mind a városközpont fejlesztési beruházás mögött állnak. Számos akadályt kellett leküzdeni ahhoz, hogy ezen a téren ma itt állhassunk. 
Engedjék meg, hogy külön kiemeljem a főkivitelezőt, Csávás Zsoltot, és társkivitelezőjét, Burián Gyulát, akik munkatársaikkal együtt alig két hónap alatt, megfeszített, sokszor éjszakába nyúló munkával tették lehetővé azt, hogy ma az átadásra sor kerülhessen, és a gyereknapot ezen a felújított, gyönyörű téren tarthassunk. Köszönjük a munkáját Juhász Zsolt Úrnak, aki cégével az elektromos munkákat végezte el.

Köszönetet kell mondanom mindazoknak, akik részt vettek a beruházás előkészítésében és megvalósulásában, az előző ciklus polgármesterének, dr. Benkovics Gyulának és képviselő-testületének a pályázat megnyeréséért, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a támogatásért, a Pro Régió munkatársainak, akik a törvényesség betartásában nyújtottak hathatós segítséget, Szabó István projektmenedzsernek, aki jó gazda módjára, lelkiismeretesen látta el a feladatát, az érintett és a projekthez hozzájáruló közműszolgáltatóknak.
Külön köszönet illeti meg a polgármesteri hivatal azon munkatársait, akik éjt nappallá téve egyengették a projekt sikeres megvalósításának útját.

Azt gondolom Önökkel, péceli városlakókkal kellett volna kezdenem a köszönetnyilvánítást, azért, hogy a kivitelezéssel járó parkolási, közlekedési nehézségeket, zajt és port végtelen türelemmel viselték. Bízom benne, hogy e nagyszabású beruházás eredményeként megújult Kossuth tér, Kórház köz, Márványistálló és Karsai Zsigmond emlékkiállítása sok-sok örömöt szerez mindannyiunknak.
Legyünk büszkék rá, és becsüljük meg!

Végezetül-Kedves Gyerekek és Fiatalok!

Szeretném, ha megértenétek, hogy ez a nagy változás, amit a környezetetekben láthattok, szüleitek keservesen megkeresett pénzéből lett megvalósítva. Kérlek benneteket ezért kezeljétek úgy mint az otthonotokat. Szeressétek, és vigyázzatok rá.

Móricz Zsigmondot idézve: mindig a jövőnek kell dolgozni, nem a hirtelen zsebre vágható pillanatnyi sikernek. A jövő nemzedéke gyermekeink, és lehet-e szebb és nemesebb feladatunk, minthogy nekik építkezzünk? Remélem, hogy Ti lesztek az igazi haszonélvezői szépülő városunknak, mert nekünk, felnőtteknek Ti vagytok a legfontosabbak. Nincs annál nagyobb öröm, minthogy elsőként Nektek adhatom át Pécel város első igazi közösségi terét.

Fogadjátok olyan örömmel és szeretettel, amilyen örömmel és szeretettel átadom.


Egyéb kategória