Közmeghallgatás: új medence épülhet az Újlak utcai uszoda területén

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

November 24-én Közmeghallgatást tartott Rákosmente képviselő-testülete. A Vigyázó Sándor Művelődési Házban megrendezett eseményen részt vett Dunai Mónika országgyűlési képviselő, dr. Rúzsa Ágnes jegyző, dr. Mód Kristóf aljegyző, Szikszó Sándor kerületi rendőrkapitány, a tüzoltóparancsnokság részéről Szabó Sándor és Csapó György, az ANTSZ képviseletében Boros Anikó, valamint a kerületi kormányhivatal vezetője Csepetiné Gébele Judit, a KLIK szakmai igazgatóhelyettese Fehér György, Tanácsné Betéri Éva a Rákosmenti Családsegítő Központ intézményvezetője, a teljes képviselő-testület, valamint önkormányzati iroda- és csoportvezetők. A közmeghallgatást vezette Arosné Turczi Zsófia, aki elmondta, hogy annak célja, hogy a közügyek fóruma legyen és egyben a lakosság tájékoztatását, véleményének megismerését is szolgálja. Az esemény nem az egyéni panaszok fóruma, melyek intézésére a képviselői fogadóórák szolgálnak.
Riz Levente polgármester bevezető beszédében mérlegbeszámolót adott a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt időkben történtekről. Ezek az alábbi témák köré csoportosíthatók:
Közlekedés: a közelmúltban ért véget egy mintegy 2,3 km hosszú útépítési projekt, ami tulajdonképpen földes utak leaszfaltozását jelentette, a vízelvezetési munkákkal együtt. A Pajta, a Zimonyi, a Lugas, a Pelikán, a Szilágyi és a Svachulay utcák érintettek az ügyben, melyeknek mindegyike engedélyköteles volt. A munkálatok során a megújított szakaszokat szegéllyel látták el, a környezetet pedig faültetéssel rendezték. Az útjavítási munkák alkották az elvégzett munkák másik nagy csoportját, ami a bitumenezés elvégzését jelentette. Ezek a csatornázás utáni helyreállítás körében valósultak meg. A mintegy 8,5 km hosszon megvalósított munkálatok nem voltak engedélykötelesek.
A nagyobb útfejlesztési projektek között első helyen említendő a Ferihegyi út tovább építése. Ennek első üteme már 2013-ban elkészült. Ebben az évben megtörtént az összes szükséges telekkisajátítás, aminek eredményeképpen jelenleg már minden érintett terület önkormányzati tulajdonban van. Jelenleg légtisztasági és elektromos vezeték kiváltási engedélyre vár a városvezetés, melyek megérkezése után kezdődhetnek el a munkák. Ez várhatóan jövő év első felére tehető. A Cinkotai út-Keresztúri út összekötése már húsz éves téma, ami most kiemelt feladatként szerepel a projektek között. A beruházás célja a városközpont tehermentesítése. Az ügy előbbre vitelére a Vidor utca meghosszabbítása adna lehetőséget. Jelenleg a kisajátítások folynak, melyek várhatóan 2017 végére le is zárulnak. Az építési engedély pedig 2018-19-re érkezhet meg. A beruházás mintegy 1,9 km hosszú útszakasz megépítését jelenti majd.
A kerékpárutak fejlesztése keretében elsősorban a Rákos patak menti út belváros felé történő tovább építése van jelenleg napirenden. November 8-án a kormány 3,2 milliárd forintot hagyott jóvá a Duna torkolatáig történő meghosszabbítására. Ez ügyben is még az engedélyezési tervek beszerzése szükséges. A beruházás Pest megyei szakasza szintén előkészítés alatt van, itt azonban igen szűkösek a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek. A XVII.-XVIII. kerületi patakmenti kerékpárutak összekötésére a kerületi önkormányzat november 30-ig pályázatot nyújt be.
A járdaépítési munkák keretében 38 utcában készültek el a munkálatokkal, aminek hossza összesen 3,3 km. A fővárosi útfelújításokat illetően az Egészségház utcában jövő év első felében lesz új útburkolat. A Flamingó utca felújítását is ugyanez a cég fogja majd elvégezni.
A Zrínyi utca-Péceli út városhatárig terjedő szakaszán a vízelvezetés és az útfelújítás a fővárosi önkormányzattal együttműködve fog megvalósulni.
A kerületi közlekedési rendet illetően jelentős változás, hogy november 5-től a sárga busz útvonala kikerült az Egészségház utcából. A Helikopter lakópark éjszakai megközelíthetőségében is előrelépés történt: 0:35-től jár már ugyanis busz ide az Őrs vezér térről, aminek a későbbiekben lesz majd rendszer szintű megoldása is.
A rákoscsabai vasútbusz vonatkozásában Riz Levente polgármester elmondta, hogy minden hónapban sürgetik az ügyet a BKK-ban, akiknek újabb buszokat kellene beszerezniük, amire azonban nem rendelkeznek elegendő pénzzel. A BKK komplex hálózatának alakulásával kapcsolatban pedig türelmet kérnek, hiszen a 3-as metró felújításával nagy változások lesznek e téren. Ekkor kerülhet majd ugyanis szóba a rákosmenti hálózati fejlesztés.
A kerületi buszvárók közül négyet a helyszínen megcsináltatott az önkormányzat a BKK helyett. De a fővárosi önkormányzat is több helyen fog majd lépni az ügyben.
A kerületben futó vasútvonalakon három nagyobb projekt fog megvalósulni az elkövetkező években. A Rákos-Hatvan-Miskolc vasútvonal felújítása keretében mindegyik kerületi megállót fel fogják újítani. Ezen kívül egy új megállót is építenek az Akadémia-Újtelepnél ’Városszéli telep’ néven. A beruházás terveiben szerepel továbbá P+R parkolók, 2 lámpás átkelő, valamint kerékpárutak összekötése is. A 2018-ra várható első kapavágástól a teljes beruházás várhatóan két év alatt fut ki.
A HÉV-metró vonalak összekötését illetően a BKK napokon belül megköti az erre vonatkozó szerződést. Jelenleg a költségvetési számítások folynak. Elkészül továbbá a rákoskeresztúri szárnyvonal terve is. A ferihegyi gyorsvasútattal kapcsolatban a Kőbánya-Kispest-Ferihegy közti nyomvonal érintené kerületünket, mely a Bélatelepi úttal párhuzamosan futna. Ehhez szeretnének egy kerületi megállót is megépíttetni.
A felszíni csapadékvíz elvezetését illetően eddig Rákoshegy, valamint Rákoscsaba volt a leginkább érintett. Szükségessé vált továbbá a Helikopter lakóparkban is ilyen jellegű munkák elvégzése.
A kerületi egészségügyi intézmények felújítását illetően is történt előrelépés. Az önkormányzat az alapellátás, illetve a járóbeteg szakellátás terén érintett. Az alapellátásban a háziorvosi rendelőket 2019 végéig teljes egészében fel fogják újítani. Az orvosi ügyelet ellátásában változást jelent, hogy az azt eddig ellátó Főnix-et leváltották, s a remények szerint az újonnan szerződött cég a betegek nagyobb megelégedésére fogja majd végezni munkáját. A kerületi gyermekorvosi  ügyeletet szeretnék a Heim Pál Gyermekkórháztól visszavenni. A kiírt pályázatra eddig nem volt jelentkező, most új pályázatot hirdettek meg. A Ferihegyi úti szakorvosi rendelőt Rákosmente önkormányzata 40 %-os önrésszel felújította, ami viszont csak egy közbülső célkitűzés volt. A végső cél ugyanis az emeletráépítés, aminek előfeltételeit meg szeretnék teremteni. Ennek érdekében benevez a kerület abba a kormányzati programba, amelynek célja az egészségügyi intézmények korszerűsítése. Ennek keretein belül a beruházást a kormányzattal közösen, 1+1 arányban finanszírozhatnák. Ezt követően pedig Rákosmente szeretné az intézmény üzemben tartását is átvállalni.
Oktatási intézményeink közül a Balassi és a Kőrösi gimnáziumok estek át energetikai korszerűsítésen az elmúlt időszakban. Az Újlak utcai iskolában udvarfelújítás, több óvodában pedig játszóeszközcsere történt, alapítványi keretek bevonásával. A bölcsődék közül a Dormánd utcai a legrosszabb állapotú, így erre vonatkozóan uniós források igénybevételére nyújtott be pályázatot az önkormányzat.
A kerület sportéletében minden bizonnyal nagy szerep jut majd a tervbe vett sportcsarnoknak. Megépítését illetően jól áll az ügy, hiszen van már építési engedély rá. Minél gazdaságosabban szeretnék üzemeltetni, ezért az épületben vállalkozásokat, üzleteket is szeretnének elhelyezni. A beruházás kormányzati pénzből fog megvalósulni, amiből 1,1 milliárd forint már rendelkezésre áll, a fennmaradó részről pedig a későbbiek során születik majd döntés.  A kültéri fitneszparkok építése igen sikeresnek mondható. Jelenleg 7 már üzemel, a 8. pedig hamarosan el fog készülni. A tervek között szerepel a játszóterek megszépítése is. Az Újlak utcai uszodában az önkormányzat szeretné javítani a feltételeket. Volt egy kormányzati program uszodafejlesztésre, ami azonban befagyott. Így az önkormányzat saját forrásból próbál továbblépni. Ennek érdekében jelenleg tervezési munkák folynak egy olyan épület létrehozására, amelynek nyáron a tetejét le lehet emelni.
A városrehabilitáció során Rákoskerten befejeződött a főtér megépítése. Ennek eredményeképpen egy közösségi eseményekre szolgáló teret hoztak létre. A rákosligeti városrészben jelenleg egy többfunkciós irodaház és üzletek épülnek, számos parkolóval együtt. A következő két évben pedig felújítják a Gregorn iskola régi épületét, a Hősök terét pedig parkosítják. Rákoskeresztúron befejeződött a Szentkereszt tér felújítása. A Csaba vezér tér és Piac tér felújítása viszont sajnos jövő tavaszra húzódik át.
A közbiztonság javítása terén a legnagyobb beruházás a térfigyelő kamerák beszerelése volt. Gyanús esemény esetén így azok az önkormányzat által finanszírozott járőrt azonnal riasztják. Ennek is köszönhető, hogy a rendőrségi statisztikák nagyot javultak, s a bűncselekmények száma 2015-ben 20 %-kal csökkent. Lakásbetörésből pedig 48 %-kal volt kevesebb. A prostitúció visszaszorítására útmenti ikonokat állítottak fel, ami nagyon hatékonynak bizonyult. Az érintettek viszont igen rafináltak. A Tarcsai út-Lőrinci út térségében ugyanis lemérték a megszabott 300 métert, s az üzletet már az ezen kívül eső szakaszon folytatják.
A szociális tevékenység körében az önkormányzat felállította az Idősügyi Tanácsot. Beindult továbbá a Nyugdíjas Szabadegyetem működése is, ahol az érdeklődők ingyenesen tanulhatnak nyelveket, alapfokon közismereti témákat és számítógépes ismereteket. A környezetvédelem terén az ’Ültess egy fát gyermekednek’ program folytatódik tovább. A közeli napokban éppen 183 fa és 2000 cserje elültetésére fog sor kerülni a Nemesbükk utca körzetében. Kerületszerte pedig mintegy 26 virágszigetet tartanak fenn és számos virágpiramist is létesítettek.
Az ’Állatbarát Rákosmente’ programban összesen 14 új kutyafuttatót fognak átadni. Ennek egyik nem titkolt célja, hogy javítsa a kutyatartó és nem kutyás társadalom közötti együttműködést. Az itt működő egyházak jelentősen hozzájárulnak a kerület fejlesztéséhez. Az önkormányzat pedig tovább folytatja a karácsonyi időszakban is a templomok díszkivilágításának programját. A tervek szerint a későbbiekben megépül Rákoskerten a Makovecz Imre által tervezett református templom is. A közelmúltban a Kucorgó téren került átadásra a Nemzetőr szobor, mely méltó emléket állít az 1956-ban e térségben bátor harcot vívó kerületi hősöknek.