Egyházi egyeztető fórum – tizedszer

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

\"\"

2016. október 7-én tizedszer gyűltek össze Riz Levente polgármester meghívására a Rákosmenti Egyházi Egyeztető Fórum résztvevői az Önkormányzat épületében.

 

Beköszöntőjében a városvezető üdvözölte a megjelenteket, külön köszöntve Molnár Miklós atyát, a rákosligeti római katolikus plébánia új kormányzóját és Fülep Beáta lelkész asszonyt, a rákosligeti református egyházközség választott vezetőjét. Két – korábban Rákosmentén szolgált – egyházi személy haláláról is megemlékezett, Kiss József volt rákosligeti plébános és Szegedi Tivadar baptista lelkész ebben az évben hunyt el.

Visszatekintve az eltelt évre elsőként a rákosligeti Szent Erszébet katolikus közösségi ház régóta várt átadásáról szólt, majd az egyházakkal meglévő és gyümölcsöző kapcsolatokból emelte ki az ádventi ünneplés előkészítésében és lebonyolításában, illetve a novembertől márciusig tartó ételosztás során nyújtott nagy segítséget. A polgármester külön is megköszönte a Keresztúr-találkozón részt vett egyházi vezetők közreműködését.

Kerületi egyházi fejlesztésekről szólva a rákoskerti katolikus közösségi ház építésének fontosságát hangsúlyozta Riz Levente, különös tekintettel arra a tényre, hogy ebben a városrészben ezidáig még nem volt vallásgyakorlásra szolgáló épület. Rákoskert kapcsán megjegyezte, hogy a Makovecz-templom kormánydöntésre vár, amely még az idén megszülethet – remélhetőleg támogatva a templom megépítését. A további fejlesztések között említette még a rákoshegyi református egyházközség harangtornyának építését, illetve a madárdombi Szt. Pál-templomban szociális temetkezési hely (szóró temetés) kialakítását az altemplomi részben. Megemlékezett a polgármester a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 25 éves évfordulójáról, s egyben közölte, hogy döntés született egy katolikus óvoda létrehozásáról, amelynek kapcsán még folytatódnak a további egyeztetések a részes felek között.

Az elkövetkező időszak terveit ismertetve jelezte, hogy tovább folytatódik a kerületi templomok díszkivilágítása, rövidesen a rákoskeresztúri Szent Kereszt-templom kap teljes megvilágítást, majd ezt követi a rákosligeti evangélikus templom és a rákoscsabai szent Erzsébet-templom díszkivilágítása.

Megalakult az Idősügyi Tanács, amelyben a kerületi egyházak képviselőit aktív részvételre kérte Riz Levente, mert a cél közös: a kerületben élő idős, magányos emberek megtalálása, segítése, a közösségi élet előtérbe helyezése, mert – miként a városvezető kiemelte – „az időskor legnagyobb ellensége a magány”. A novemberre tervezett szociális kerekasztal is ugyanezt kívánja majd körbejárni, hangsúlyozva a segítségnyújtás fontosságát.

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a polgármester újra hívta a kerületi egyházi vezetőket a Fő téri közös ádventi gyertyagyújtásra. Végezetül jelezte, hogy ebben az évben már négymillió forint áll rendelkezésre az egyházközségek támogatására.