Az aradi vértanúkra emlékeztek

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

\"\"

Dr. Füzesi Péter beszél

Az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából rendeztek megemlékezést Rákoscsabán a Közösségi Házban. A megemlékezésen részt vett Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Riz Levente polgármester és a képviselő-testület más tagjai. Az esemény emlékműsorát a 140. számú Pro Patria cserkészcsapat mutatta be. Ünnepi beszédet dr. Füzesi Péter, önkormányzati képviselő mondott. Beszédét közöljük.


„Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom. „


Hölgyeim és Uraim, tisztelt Emlékezők!
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amelyről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg, mint ahogy itt mi rákosmentiek is.
Több városban különleges törvényszékek jöttek létre, amelyek eljárásai számos szempontból koncepciós jellegűek voltak, hiszen Haynau körében már a tárgyalások előtt döntöttek a halálos ítéletről, a vádak pedig jogi szempontból is aggályosak voltak: a felségárulás azért volt vitatható, mert Ferenc József a törvények értelmében nem volt legitim király, a fegyveres lázadás vádjának pedig többek között az mondott ellen, hogy Ferdinánd 1848 októberében törvénytelenül oszlatta fel a magyar országgyűlést.
Valamennyi honvédtisztet kötél általi halálra ítéltek, négy fő ügyében azonban Ernst enyhítésért fellebbezett Haynauhoz, aki Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Schweidel József és Kiss Ernő esetében az ítéletet golyó általi halálra változtatta. Haynau szándékosan október 6-ára, a bécsi forradalom és Latour hadügyminiszter meggyilkolásának évfordulójára időzítette, amivel egyértelművé tette, hogy az eljárások célja a bosszú és nem az igazság volt.
Ezen a szomorú napon Aradon hulltak le először a Ferenc József által követelt fejek: Haynau rendelkezése nyomán – hajnali fél hatkor – a négy golyó általi halálra ítélt tisztet – sorrendben Lázárt, Dessewffyt, Kiss Ernőt és Schweidelt – végezték ki először, utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. Az aradi tizenhármak és az első felelős miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta.
Szerencsés az a nemzet, melynek ilyen gazdag historiája van, mint nekünk, magyaroknak. Szerencsés, mert történeteink velünk élnek. Ünnepeinken vagy éppen gyásznapjainkon kikerülhetetlenül szembe jönnek velünk és gondolkodásra sarkalnak.
Hölgyeim és Uraim, tisztelt Emlékezők!
Az aradi vértanúk áldozata kötelez minket magyarságunk megtartására, szabadságunk védelmére. Elődeink a márciusi 12 pont szellemiségének érvényre jutásáért haltak mártírhalált.
A mai globalizált világban sajnos összemosódnak a szabadság és az önfeladás határai, a világ azt sulykolja már nem számít, hogy milyen nemzetiségűnek születtél, te európai állampolgár vagy, nem számít honnan jöttél, milyen közösségből, csak az hogy megvalósítsd önmagad.
A nándorfehérvári csata hősei, az egri oroszlánok és az aradi vértanuk mind felkiáltó jelek, mind világító tornyok melyek megmutatják, hogy mi a helyes út, mi a követendő példa. 1848 márciusán arisztokrata, polgár és paraszt együtt kívánt a nemzetért tenni. A főnemesi családból érkező gróf Batthyány Lajos, a polgári származású, Klauzál Gábor, a paraszti sorból felemelkedő Petőfi Sándor más-más életutat járt be, módszereik eltérőek voltak, de céljuk azonos, ugyanazért a magyar hazáért akartak tenni. Hiszem, hogy 168 éve, s ma is, nekünk, a magyar nemzet tagjainak kell meghatározni a nemzet jövőjét. Nem dönthetik el helyettünk, hogy milyen kulturális és vallási alapokra építsük társadalmunkat, nem mondhatják meg, hogy kik vehetnek részt és kik nem a közteherviselésben, és legfőképpen nem dönthetik el helyettünk, hogy kivel kívánunk együtt élni.
Ma is fenyeget minket egy hatalom, amely most nem ágyúkkal és karddal, hanem pénzügyi manipulációval, média befolyással és betelepítéssel próbálja megtörni függetlenségi törekvéseinket. De mi magyarok, idősek és fiatalok, nők és férfiak, szegények és gazdagok, október 2-án elsöprő erővel nyilvánítottuk ki a hatalmasoknak, hogy a magyar nemzet tagjai most is összefognak, erősek és élni kívánnak azzal a szabadsággal melyért elődeink a vérüket adták.
Fel kell vennünk a harcot, hogy megtarthassuk keresztyén értékeinket, mint az emberi méltóság, a felebaráti szeretet vagy az egyenlőség, hiszen ezeken az erkölcsi alapokon épült fel a jóléti Európa. Ezeket az elveket pusztítja, mind a nihilista mai liberalizmus, amely a korlátok nélküli mindent szabad elvét vallja, mind a bevándorlással érkező iszlám elszigeteltség és brutalitás. Ha engedünk ezeknek az erőknek és nem védjük meg magunkat, akkor Európa elveszíti alapjait, amelyek naggyá tették, és kontinensük visszafordíthatatlanul vesztébe rohan, a romlás útvesztőjébe kerül.
1867-ben létrejött a kiegyezés. Legyen ez bátorítás harcunkban, hiszen a Kiegyezés nem valósulhatott volna meg az 1948-as függetlenségi törekvések nélkül.
Hiszem, ha mi magyarok ismét összefogunk és keresztyén értékeink szerint élünk, mi is hőssé válhatunk, hőssé a jövő nemzedéke előtt, hogy ezekben a bizonytalan időkben, követve nagyjaink örökségét mi is megtartottuk Magyarországot gyermekeinknek.