Temetés szóróval az altemplomban

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

A szóróavatás pillanatai

Különleges alkalomra gyűltek össze szeptember 24-én az esti mise résztvevői a madárdombi Szent Pál katolikus templom altemplomában, ahol egy új, zárt rendszerű szóró megáldására és ünnepélyes átadására került sor. A művészeti alkotás, amely harmonizál az altemplom berendezéseivel, részben a templom saját forrásaiból, részben a kerületi önkormányzat támogatásával valósult meg.  Működéséről rövid bevezetőt mondott az azt kivitelező művész, Bukta Norbert. Az áldást dr. Kuminetz Géza egyetemi tanár végezte. Az eseményen részt vett Riz Levente polgármester, Koszorúsné Tóth Katalin körzeti, valamint több önkormányzati képviselő is. A miséző Újházy Lóránd atya megköszönte az önkormányzat nagylelkű támogatását, külön kiemelve a képviselők, valamint minden támogató együttműködését, akik segítették e nemes cél megvalósulását.
Riz Levente ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy a Szentírás tanítása szerint halálunk pillanatában mindannyian egyenlőek vagyunk. Ezért a katolikus közösséggel együtt az önkormányzat szeretne lehetőséget biztosítani arra, hogy Rákosmente társadalmában a szegényeknek is legyen lehetősége emlékének megőrzésére. A helyi vezetés azért támogatta ezt a nemes kezdeményezést, mert minden polgár egyformán fontos és ezért felelősséget éreznek mindenkiért. Az önkormányzat egyébként köztemetés szervezésére kötelezett minden olyan esetben, ha nincs megfelelő rokon az ilyen jellegű feladat teljesítésére. Ezen kívül van társadalmi igény is arra, hogy legyen lehetőség szerényebb költségvonzatú temetésre is, hiszen a temetkezési árak jelentősen megemelkedtek az utóbbi időben. De mindenekelőtt alapvető keresztényi igény az, hogy méltó emléke legyen minden elhunyt rákosmenti polgárnak. Az átadásra kerülő új berendezéssel Lóránd atya és az egyház nagyot segített az önkormányzatnak, amiért köszönetét fejezete ki a polgármester. Szintén az elismerés hangján szólt a kivitelezést végző művész színvonalas, szép munkájáról, aki azt hangsúlyozta, hogy nem kedveli, ha alkotásai öncélúak, s a célszerűség nem játszik elsődleges szerepet életre keltésében. Ezért méltatta alkotótársai, Pattantyús Gergő üvegművész és az egész templomot tervező Papp Károly építész együttműködését, akik segítségére voltak e célok megvalósításában. Mindennek eredményeként nemcsak egy szemet gyönyörködtető, de egyszerűen és praktikusan is használható alkotás született, ami a tervek szerint a későbbiekben tovább fejleszthető és bővíthető is.