Szentmise és tanévnyitó a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

Snell György segédpüspök szentmisét celebrál

Szeptember 1-jén tartotta tanévnyitó ünnepségét a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. A Pesti úton lévő intézmény auláját zsúfolásig megtöltötte nemcsak az összegyűlt gyereksereg, hanem a meghívott vendégek és a szülők, érdeklődők is. A rendezvénynek az adott a szokásosnál is nagyobb jelentőséget, hogy a tanintézmény ebben az évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az esemény meghívott vendégei voltak: Snell György a Budapest – Esztergomi Egyházkerület segédpüspöke, aki egyben az iskola megálmodója és egyik alapítója is. Szintén meghívottként volt jelen továbbá Gyetván Gábor az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) igazgatója, Újházi Lóránt az iskola lelkésze, a kerületben működő történelmi egyházak képviseletében Szőke Lajos és Galambossy Endre római katolikus plébános. Jelen volt továbbá Gulybán Gergely görög katolikus parókus, valamint a fenntartó képviseletében Oláh Gáborné. Részt vett a tanévnyitón Riz Levente kerületünk polgármestere is.
Az ünnepi műsor alkalmával tartott szentmisét Snell György, vagy ahogy Rákosmentén népszerű nevén ismerik: ’Gyuri atya’ celebrálta. Ez alkalomból visszaemlékezett az iskola elmúlt 25 évére s az alapítás óta megtett útra. Mint mondta, ennyi idő egy ember életében nagyon sok, viszont történelmi léptékkel mérve szinte semmi. S az elért eredményekért köszönetet mond az Úristennek, hogy bátorságot adott az iskola elindításához, s ma már elmondható, hogy sok gyerek és sok jó pedagógus alkotja az iskolát. A jövőt illetően pedig csak azt kéri az Úrtól, hogy adjon erőt a további úthoz is. Felidézte, hogy az induláskor mindössze négy első osztállyal kezdték meg a munkát a Lila iskolában, s még nevük sem volt, mert nem tudták, hogy mi is legyen az. Ekkor még csupán csak egy önkormányzati iskola vallási tagozatát alkották. Évről-évre újabb és újabb helyre hurcolkodtak, azonban ezek az évek is mind biztatóak voltak a jövőt illetően.
Az újonnan iskolába lépő elsősökhöz szólva visszaemlékezett, hogy annak idején, amikor ő kezdte az iskolát, elborzasztotta a gondolat, hogy ezután neki már minden nap ide kell jönnie. Ezért az első nap után közölte is a szüleivel, hogy többé nem megy iskolába. Az első hét elteltével azonban már jól érezte magát az iskolában és megszerette azt. S azóta is mindig iskolában volt valamilyen formában: vagy tanult, vagy pedig tanított. Jelenleg is az hiányzik a legjobban az életéből, hogy most nem tanít gyerekeket, akiket arra kért, hogy szeressék az iskolát nagyon, hiszen keresztény iskolába járnak, amely – mikor az egész világ forr, s mindenki csak fél igazságot mond – a szeretet felé vezeti őket. S az iskola pedagógusai ahogy egykor, úgy most is mindent megtesznek ezért. Legyenek tehát tudatában annak, hogy apostoli munkát végeznek. Hiszen mindent, még a matematikát is lehet keresztény szellemben oktatni. Az iskola pedagógusainak tehát tudniuk kell, hogy minden tettük példa a gyerekek számára. A szülőkhöz szólva megköszönte nekik, hogy ebbe az iskolába hozták gyerekeiket. Bizonyára megérezték, hogy gyermekeiknek az igazságra van szükségük, szilárd erkölcsi alappal. Mert csak így lesz belőlük igaz, erkölcsös ember. Külön kérte őket, hogy bízzák rá gyermekeiket a pedagógusokra s működjenek velük együtt. A szentmise zárásaként pedig megáldotta az iskola egyenruhájának részét képező nyakkendőt. Mint mondta, a nyakkendő, melyet majd az újonnan érkezett elsősök nyakába kötnek társaik, egyben jelkép is: elfogadása az összetartozást, a belőle rájuk háruló feladat teljesítését jelenti. Hasonló erővel bír tehát, mint a püspöki gyűrű az ő számára, vagy pedig az eljegyzési gyűrű a jegyesek számára.
Horváthné Vincze Judit, az iskola igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeti 4 első osztályból mára 628 fő diákot számláló intézménnyé lettek. De nemcsak létszámban, hanem szakmai és lelki értelemben is sokat gyarapodtak az elmúlt 25 év alatt.
Az ünnepség végén Snell György segédpüspök oklevelet adott át az iskola megalapításában részt vevőknek: Kósa László nyugalmazott evangélikus lelkésznek, a betegsége miatt személyesen részt venni nem tudó Szombati Gyula nyugalmazott református lelkésznek, valamint Krémerné Kucsmann Máriának és Lendér Erikának, akik története során igazgatói posztot töltöttek be az iskolában.
Emléklapot kaptak továbbá azok a pedagógusok is, akik az alapítás óta eltelt időben itt dolgoznak az iskolában. A jutalmazottak között volt Riz Levente polgármester is, aki 11 évig tanított az iskolában, s ő volt az első gimnáziumi osztály osztályfőnöke is.

\"\"

Oklevél az alapítók egyikének