Bölcsődei dolgozók elismerése a Bölcsődék Napján

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Kitüntetettek és kitüntetők

\"\"

Dunai Mónika országgyűlési képviselő köszöntőt mond

Rákosmentén harmadik alkalommal került megrendezésre a Bölcsődék Napja április 21-én a Csekovszky Árpád Művelődési Házban. A hat 6 bölcsődéből 1-1 kisgyermeknevelő, kimagasló szakmai munkája elismeréseként oklevelet és pénzjutalmat kapott. Köszöntötték a nyugdíjba vonuló munkatársakat is. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Dunai Mónika országgyűlési képviselő. Ott volt Horváth Tamás alpolgármester is.
A Bölcsődék Napján a bölcsődei dolgozóknak mondanak köszönetet. Áldozatos munkájukkal elősegítik az édesanyák munkába állását, a család és a munka összehangolását. Pótolhatatlan szerepet töltenek be a kicsik szocializációjában, a gyermekszegénység csökkentésében és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelésében.
A legszebb hivatás művelői a jövő nemzedékének gondozói-nevelői.   
A díjazottak: Kippkopp Bölcsőde: Abonyi Lászlóné bölcsődevezető-helyettes, Napraforgó Bölcsőde: Bánóné Földesi Ildikó    kisgyermeknevelő, Nefelejcs Bölcsőde: Bartha Edit kisgyermeknevelő, Csibe Bölcsőde: Bechler Kornélné bölcsődevezető-helyettes, Gólyafészek Bölcsőde: Krasnyánszki Katalin kisgyermeknevelő, Mirr Murr Bölcsőde: Vámosi Jenőné kisgyermeknevelő.
Abonyi Lászlóné, Márti 1982-ben szerezte meg a csecsemő és kisgyermek gondozónői oklevelet majd 1997-ben a szakgondozónői képesítést.
A kerületben 1982-ben a Napraforgó bölcsődében kezdett dolgozni, majd 2010-től a Kippkopp Bölcsődében a gondozási feladatok mellett a helyettesi feladatokat is ellátja.
A bölcsődevezető-helyettesenként mindig szem előtt tartja az intézménybe járó gyermekek érdekeit. A közelmúltban történt vezetőváltásnál is fontos szerepe volt a zökkenő menetes átmenetben. 
A kisgyermekek nevelését, gondozását egy életre szóló hivatásnak tekinti. Munkáját mély szakmai alázat, tudás, precizitás és nagyfokú empátia jellemzi. Mindig kész a megújulásra, szakmai ismereteit folyamatosan frissíti, aktívan részt vesz a továbbképzéseken, szakmai konferenciákon. Nem csak a gyermekek és a szülők, hanem a kollégák is bátran fordulnak hozzá problémáikkal, melyek megoldásában szívesen segít.
Bánóné Földesi Ildikó, 1986 óta dolgozik kisgyermeknevelőként, 2010-től a Napraforgó Bölcsődében.
A gyerekek között mindig nyugodt, kiegyensúlyozott. Jól érthető szóval magyaráz, irányítja őket. Tudják, hogy nála biztonságban vannak, bizalommal, szeretettel fordulnak hozzá.
Csoportjában együttműködőek a szülők, mindig megtalálja velük a megfelelő hangot. A családi programokon, rendezvényeken náluk a legmagasabb a részvételi arány és kellemes a hangulat.
Munkatársaival jó a kapcsolata. Ildikó kreatív, kezdeményező, mindig vannak új és megvalósítható ötletei.
Vidám természete színt visz közösségbe.
Bartha Edit oszlopos tagja a bölcsődei kollektívának. Szinte még ő is nevelésre szorult, mikor dolgozni kezdet a bölcsődében. Munkája megbízható, gyermekszeretete példamutató. A gyermekek érdekében harcos temperamentuma előtérbe kerül.
Kollégákkal segítőkész, de csípős megjegyzései elgondolkodtatják a környezetét.
Edit 32 éve dolgozik a bölcsődében, sokan keresik fel a régi gondozottjai közül.
Az egészséges táplálkozás a szívügye, hogy a gyermekek jó, egészséges ételeket kapjanak. A Reform délután programban kezdetektől részt vesz. Nyugdíjazása után a program vezetését, szervezését folytatja. Mindig mindenben lehet rá számítani.
Bechler Kornélné 32  éve dolgozik a Csibe bölcsődében, a bölcsőde alapító tagja. Jelenleg a vezetőhelyettesi munkakört tölt be.
Munkáját teljes odaadással, lelkiismeretesen végezte kisgyermeknevelőként is és jelenleg helyettesként is.
Szakmáját szerető és értő szakember, akire mindig lehet számítani emberileg és szakmailag is.
Jó példa a kitartása, pontossága, szorgalma, segítőkészsége a kollégák számára.
A további munkájához sok sikert kívánunk!
Krasnyánszki Katalin kisgyermeknevelő. Kati 16 éve van a pályán, a Gólyafészek bölcsődében kezdte gyakorolni gondozónői hivatását, amit a mai napig ugyanitt végez.
Megbízható, kiváló szakember. Teherbírása kiemelkedő, kész a folytonos megújulásra. Kizárólag a rábízott gyermekeknek akar megfelelni, szeretetével támogatja, segíti őket.
Kiváló kapcsolatot alakít ki a szülőkkel.
Munkáját következetesen, lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel, kiemelkedő szakmai tudással, a gyermekek igényeit mindig szem előtt tartva végzi, munkájában mindig pontos és megbízható.
Munkatársaival nagyon jó kapcsolatot alakított ki, szívvel-lélekkel a közösségért és a bölcsődébe járó gyermekekért dolgozik.
Szakmai feladatai magas szintű ellátása mellett kiemelkedő színvonalon irányítja, oktatja a rábízott kisgyermeknevelő szakos hallgatókat. Segít nekik a szakma szépségének megismertetésében, átadva számukra a szakma szeretetét.
Folyamatosan segíti a pályakezdőket, valamint minden munkatársát.
Vámosi Jenőné, Erzsike 1981-óta dolgozik a kerületben kisgyermeknevelőként. Pályafutását a Csibe bölcsődében kezdte. Amikor 1996-ban a speciális csoport működése elindult, elsőként jelentkezett erre a nemes és nehéz feladatra. A kezdetben felvett speciális szükségletű gyermekek igényei nagy kihívást jelentettek számára, ennek ellenére nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel készült nap mint nap, hogy a feladatát maximálisan elláthassa. A segítő szakemberektől ügyesen átvette a szükséges ismereteket és mindig tudatosan alkalmazta. A gondjaira bízott gyermekek biztonságban voltak és értő figyelemmel gondozta őket.
2009 szeptemberében a Mirr Murr Bölcsőde speciális csoportjában kamatoztatta megszerzett tapasztalatait. Jól tudott együttműködni társkolléganőivel, a kezdőknek pedig nagy segítség volt a több éves tapasztalata. Ez segítette abban is, hogy a bizonytalan szülőkkel határozottan, mégis maximálisan toleráns és segítő módon tudjon kommunikálni, kiálljon a gyermekek érdekeiért.
Jó szemmel látja meg az újonnan felvettek közül is azt, aki fejlesztésre, netán speciális ellátásra szorul. Mindent elkövet ilyenkor, hogy mielőbb megkaphassák a gyermekek azt a plusz segítséget, amire szükségük van.
Erzsike szociálisan érzékeny a rászorulók iránt, elhivatottsága példa értékű.
Köszöntötték a nyugdíjba vonulókat is. Mirr Murr Bölcsőde: Kincsesné Poór Gizella Edit: kisgyermeknevelő, Nefelejcs Bölcsőde: Kovács Ilona kisgyermeknevelő, Kun Sándorné szakácsnő, Pető Sándorné konyhai dolgozó, Tátrai Györgyné kisgyermeknevelő, Gólyafészek Bölcsőde: Rózsa Istvánné kisgyermeknevelő, Kippkopp Bölcsőde: Udvari Károlyné    bölcsődevezető, Napraforgó Bölcsőde: Varga Judit kisgyermeknevelő.