Lengyel barátainkkal is együtt ünnepeltünk

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

A lengyel küldöttség koszorúz

\"\"

Csonkapapi polgármestere tiszteleg a hősök emlékműve előtt

Nemzeti ünnepünkön, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulóján Rákosmente központi ünnepségére ma délelőtt került sor az 513. utcában lévő Honvédsíroknál.
Az ünnepségen részt vett két országgyűlési képviselő, Dunai Mónika és Szilágyi György. Ott volt a kerület lengyel testvérkapcsolata, Krosno járás delegációja Jan Juszczak elöljáró vezetésével, jelen volt a kárpátaljai magyarlakta Csonkapapi település polgármestere, Kiss Pál, több önkormányzati képviselő és a rákosmentiek nagyszámú, a hősök emléke előtt tisztelegni óhajtó lakója.
Közreműködött a Rázene Fúvószenekar Dely Csaba és a Rákosmenti Zenebarátok Egyesületének kórusa Bartal Lajos karnagy vezetésével.
A koszorúzás előtt Leskó-Dely Tercia székely népdalokat énekelt, majd dr. György István kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet. Gondolatait lentebb meghallgathatják.
Az időjárás nem fogadta kegyeibe az ünneplőket, az eső folyamatosan szemerkélt.
Talán a hűvös, nyírkos idő miatt történt egy kisebb intermezzo az ünnepség alatt. Az emlékmű előtt zászlót tartó két fiatal fiú közül egyikőjük, aki a magyar fogta a kezében megszédült, elvesztette egyensúlyát. Szerencsére a közelben álló énekkar tagjai időben meg tudták fogni, s a gyors elsősegély után nem volt már semmi baj.
Néhány pillanatra azonban a magyar zászló magára maradt. Nem volt, ki fogja a kezében, elárvultan támaszkodott az emlékmű oldalsó oszlopának. Árvasága azonban nem tartott sokáig. Hernádi Gyula, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselő észrevette a szomorú helyzetet, és az ünnepség hátralévő részében helyettesítette a fiatalembert. A magyar trikolór boldogan lobogott, örömmel konstatálta, hogy a bajban sem feledkeztek meg róla a magyarok.
Rákosmente számára ez különösen örvendetes, mert miközben Hernádi Gyula gyors helyzetfelismerésével segítette a közös ünnep zavartalan folytatását, addig – néhány kerülettel arrébb, a Kálvin téren – Hernádihoz hasonlóan Gyurcsány Ferenchez köthető kisebb létszámú csoportja arra törekedett, hogy fütyüléssel, kiabálással, piros lapok felmutatásával igyekezzen megzavarni Orbán Viktor ünnepi beszédét a Múzeumkertben.
Sokféle emberek vannak még egy politikai csoporton belül is. Örvendetes, hogy Rákosmentén van olyan helyi politikushoz méltó képviselője a DK-nak, aki ünnepi magatartásáért nem érdemel piros lapot, elismerést annál inkább.
Az 513. utcai koszorúzás végén Riz Levente polgármester fölkereste a Pesti úton Bulyovszki Gyula, 48-as a forradalmi ifjak egyik tagjának emléktábláját, s megkoszorúzta. Ugyancsak tisztelgett a polgármester Melczer János evangélikus lekésznek a Rákoskeresztúri Evangélikus Templom oldalfalán elhelyezett emléktáblája előtt, aki hősies kiállásával szolgálta a forradalom ügyét. Melczer Jánost a forradalom leverése után vagyonelkobzásra és kötél általi halálra ítélték.
A rákosmenti megemlékezés ünnepi műsorral folytatódott a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A műsorban fellépett Turpinszky Gippert Béla operaénekes és Ruzicska László előadóművész. Operaáriákból és a forradalomhoz kötődő versekből, prózákból tekinthetett meg színvonalas előadást az ünneplő közönség.

 

\"\"

Dunai Mónika országgyűlési képviselő főhajtása

\"\"

Szilágyi György országgyűlési képviselő tisztelgése

\"\"

Riz Levente, Fohsz Tivadar és Horváth Tamás az önkormányzat nevében koszorúzott

\"\"

Polgármesteri főhajtás Melczer János emléktáblájánál

\"\"

Turpinszky Gippert Béla operaénekes csodálatos hangjával elbűvölte a közönséget

\"\"

Ruzicska László előadóművész az ünnephez méltó írásműveket tolmácsolt az ünnephez méltó módon