Műalkotások a B. L. Teremben

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Október 30-án nyitotta meg D. Udvary Ildikó művészettörténész a B.L Teremben a XX. Renée képző- és iparművészeti kiállítást. A 20 éve egyedülálló kiállítás sorozat már hagyományosan a változatos, formákban és színekben gazdag, térben való megnyilvánulások terén új lehetőségeket feltáró, 16 alkotó 39 műve tekinthető meg. „A műalkotás, mint szerethető tárgy” címe a kiállításnak, a képzőművészet tengelyvonalát képező értékeire, azok jelentőségére utal. Eltérően pl. a minimál art hagyományait követő, vagy modernizmus diskurzuson alapuló, elsősorban irodalmi tartalmakat előtérbe helyező, vagy a jól bevált és jól ismert értékek nyomában araszoló, epigonizmust tükröző művektől, a tárlat elsősorban az egyéni, eredeti új lehetőség irányában nyitó műveket helyezi előtérbe.
Megtekinthetők a kiállításon Szávoszt Katalin „Édenben I.-III.”, a növény- és állatvilág formáit illuzórikus környezetben megjelenítő, szerves és árnyalt színes rajzai, illetve külön-külön függőleges irányultságú „Városi virágok” című színes, organikus magastüzű, kettős kerámia plasztikája. Látható Rabie M Hadie Lili című micisapkás, napszemüvegesen szemellenzős, „korhű”, plasztikailag árnyaltan kivitelezett, égetett kőedény technikájú műve, valamint Szemereki Teréz „Szemtől szembe” és „Gésa hóesésben” című geometrikus terülő-mintázatú, idolszerű magastüzű, néhol mázas kerámiái. Úgyszintén látható M. Szabó Margit, Tita világos barnás, krémszínű tónusokban florális és zoomorv motívumokat megjelenítő, természetközeli, gazdag vonalalakzatokkal, függőlegesen ritmizált nagyméretű rajza. Bemutatásra kerül továbbá Bészabó András „Az új hangú Ady születése” és Illényi Tamara „Beszélgetők” című figurális centráltságú, gazdag színárnyalatokban részletező, környezetbe kisugárzó, azt képező olajfestménye, valamint Kopócsy Judit a szürkék tónusaiban megvalósított, azokból színfoltok arányrendszerét képező „November (Radnóti emlékezetére)” című műve. Ősz Ilona a figuralitást és szürrealitást a mesevilág megjelenítésére a mű valóságában egységbe olvasztja, markáns ecsetvonásokkal megfestett „Hans Cristian Andresen az álmaimban I. II.” című olajfestményein.  Ugyancsak látható Doru Covrig, a természeti formák és az élővilág távoli egységét és a részletekben gazdag közeli formákat mutatja be fénykép technikában megvalósított mű-együttesén. Láthatóak továbbá Jeney Judit kereszt-alakban komponált, abban organikus részleteket, azok jelentéstartalmait kifejező, a kék tónusaiban megvalósított „Páter Popieluszko mártír emlékére” című papír-kollázsa, Benedek József új térfelfogás irányába nyitó, topológiai és geometriai összefüggések, törvényszerűségek alapján létrehozott vonal alakzatai és abban harmonikusan egymást kiegészítő komplementer motívumai, azokból létrehozott kompozíciói.  B. Laborcz Flóra a napokban a Balassi Bálint Gimnázium homlokzatára felszerelt, festett domborított címere (mely a Balassi család címermotívumait és az oktatási intézményt rekvizitumait jeleníti meg) foto-dokumentációját mutatja be, valamint „Térdeplő formák” sorozata sárgaréz elemeit. Szabó Virág „Pápás éremsorozata I.-VI.” a Szent Korona átadása történelmi pillanatának megjelenítése, mellett szinte játékos könnyedséggel mintázta a viaszveszejtős bronzöntéses technikával készült érméket. Megtekinthető a tárlaton Kelecsényi Csilla dinamikus-erotikus „Extázis” című elektorgrafikája és „Az emlékezés perspektívái”, című széles sávot átfogó színárnyalatokban megvalósított, individuális indíttatású, míves, fototranszfer, varrás technikájú textilképe, továbbá Benedek Gabriella a tavaszi újjászületést mély átérzéssel, színekben és formákban konkretizált „Tavaszi látomás” című műve, valamint „Egy hangverseny emléke” című, a hatalomért mint létcélért, ördögi vigyorgással taposó, az értékeket lábbal tipró, a lelki és szellemi értékekhez való viszonyulás tekintetében barbár és primitív korunk művészettörténeti és történelmi jelentőségű dokumentuma. Megtekinthetőek továbbá a tárlaton Széles Judit „Levegő, Tűz, Víz” című kék és vörös alapszínekbe komponált, érzékeny, részlet gazdag és színekben változatosan árnyalt, nagy műgonddal varrott mini textil-kollázsai.
B.J. B.L.Terem
A rendezvény keretében november 26-án csütörtökön 10,30 kor Szimpózium lesz, a tárlat november 29-ig tekinthető meg a B.L.Teremben (Budapest Rákoshegy, Bél Mátyás u. 41.)