Zrínyisek Erdélyben

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Szentegyházán

2015. április 29 – május 2. között – iskolánk történtében először – 42 hetedik osztályos tanuló öt tanáruk kíséretében vett részt a Határtalanul! Program keretében szervezett 4 napos tanulmányi kiránduláson. Sokan közülük még soha nem jártak határon túli magyarok lakta területen.
A kirándulás lehetővé tette, hogy a hetedikes diákok számára közelebb hozzuk és élményekkel erősítsük meg azokat az ismereteket, amit történelem, biológia, kémia, földrajz, irodalom, ének-zene órán tanultak. Utazásunk elősegítette, hogy átérezzék az összetartozás gondolatát: az országhatár nem lehet akadály abban, hogy a közös múltú, közös nyelvű nemzet összetartson.
Kirándulásunk központja Szentegyháza volt, a Hargita panzióban laktunk. Jártunk Aradon, Déván, Vajdahunyad várában. Máréfalván székelykapukat tanulmányoztunk, megfordultunk Székelyudvarhelyen, Szejkefürdőn, Farkaslakán, Segesváron, Csíkszeredán, Csíksomlyón, Kőhalmon a várban, Korondon, Parajdon a sóbányában, Kolozsváron. Szentegyháza környékén a Vargyas patak menti (Szeltersz-völgyi) szekerezés, kürtöskalácssütés és tehénfejés is szerepelt a programunkban. Megtapasztaltuk a híres erdélyi vendéglátást, vendégszeretetet is: Nagygalambfalván egyik diákunk nagymamája 250(!) fánkkal várt minket. Május elsején a szentegyházi iskola híres kórusának műsorát halhattuk. Déván meglátogattuk a Böjte Csaba által alapított Szent Ferenc Árvaházat, és átadtuk az itthon összegyűjtött sok-sok ajándékot. Mindannyian érezhettük, hogy mennyire igaz az alapítvány jelmondata: „Jónak lenni jó.”
A székelyföldi úton részt vett diákok és tanárok egyaránt felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
Utazásunk szervezését a Talabor Utazási Iroda segítette. Rusu Róbert, fiatal idegenvezetőnk sok érdekességet mesélt hosszú utunkon. Utazásunk az Emberi Erőforrás Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) támogatásával valósult meg. Köszönjük helyi képviselőnk, Virág Mihály támogatását is.