Elismerések a Bölcsődék napján

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Felvételünkön az elismerésben részesültek. Balról Kincsesné Poór Edit, Mirr Murr Bölcsőde, Udvari Károlyné, Kippkopp Bölcsőde, Dauda Gyuláné, Csibe Bölcsőde, Lukács Istvánné, Gólyafészek Bölcsőde, Fehér Béláné, Nefelejcs Bölcsőde, Pokorni Mária, Napraforgó Bölcsőde.

Április 21-én a Bölcsődék Napját ünneplik országszerte 2010-óta. Kiváló alkalom ez a nap, hogy a városvezetés kifejezze elismerését a bölcsődei dolgozók iránt. A megjelenteket Bertalan Ildikó Zsuzsanna, a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális központ nemrég áprilistól hivatalba lépett intézményvezetője köszöntötte.
Riz Levente polgármester a Csekovszky Árpád Művelődési Házban tartott rendezvényen felidézte, hogy Magyarországon a Kalap utcában nyílt meg az első bölcsőde 1852. április 21-én. Az a szükség hívta életre akkor is az intézményt, hogy az édesanyák a gyermeknevelés mellett el tudjanak menni dolgozni. Kiemelte, napjainkban is ugyanez az igény tartja a bölcsődéket nagyon fontos helyen. Napjainkban ma is sokszor elkerülhetetlen, hogy a családi megélhetés biztosításához az édesanya is munkát vállaljon.
A polgármester aláhúzta, a bölcsődei munka a legfelelősségteljesebb hivatások közé tartozik, hiszen a legapróbb korukban helyezik itt el a gyerekeket a szülők.
Rákosmentén a 90-es években a bölcsőde bezárások napirenden, 2019 óta új bölcsődék nyíltak. Előbb a Mirr Murr, majd a Kippkopp bölcsőde kezdte meg a működését. Később létrehoztak egy nyitott bölcsődei csoportot a Gólyafészek bölcsődében. A tavalyi évhez képest újdonság, hogy a Gólyafészek bölcsődében újabb épületszárny nyitotta meg kapuit, 28 új férőhelyet biztosítva a kerületi családok számára. Riz Levente kiemelte, a fejlesztések eredményeként Rákosmentén megszűntek a bölcsődei várólisták.
Az infrastruktúra mellett a hozzáértő, elhivatott szakemberek is kellenek a magas színvonalú gyermekellátáshoz. Utalt rá, a bölcsőde éppen a jó szakemberek miatt versenyképes a családi napközik mellett. Ehhez akar Rákosmente Önkormányzata mind jobb feltételeket biztosítani mind a 144 bölcsődei dolgozó számára.
Élve a jeles nap kínálta alkalommal, a városvezetés hat kitüntetett számára biztosított erkölcsi és anyagi elismerést. A kitüntetettek: Kincsesné Poór Edit, Mirr Murr Bölcsőde, Udvari Károlyné, Kippkopp Bölcsőde, Dauda Gyuláné, Csibe Bölcsőde, Lukács Istvánné, Gólyafészek Bölcsőde, Fehér Béláné, Nefelejcs Bölcsőde, Pokorni Mária, Napraforgó Bölcsőde.
Kincsesné Poór Gizella Edit dolgos éveit egyik XV. kerületi bölcsődében kezdte, majd a XVI. kerületben folytatta. Ezen időszakban megszerzett tapasztalatait kamatoztatja 2009-óta immár a Mirr Murr Bölcsőde közösségében.
A beilleszkedés számára nem okozott nehézséget, kolléganőihez bizalommal, és empátiával közelített. Ez a viszony a mai napig fenn áll. Bármilyen gonddal, kéréssel fordulhatnak hozzá, legyen az szakmai vagy magánjellegű. Ilyenkor azonnal cselekszik, ha kell korábbi kapcsolatait is beveti a cél elérésének érdekében. Empatikus képessége a gyermekek, a szülők és a kollégák felé is kiváló. Fiatalos lendülete a mai napig jellemző rá. Szakmai munkájában is képes volt a sorozatos megújulásra, önmaga fejlesztésére. A gondjaira bízott gyerekek nagyon szeretik, rendszeresen vissza járnak hozzá még évek múltával is. Személyisége erőt, biztonságot sugároz, ölelő karjaiban megnyugvást lelt sok kisgyermek. A szülőkkel közvetlen, így könnyen megnyílnak neki, ami nagy segítség az összehangolt nevelésben. Kisgyermeknevelői munkája sokunk számára példa értékű.
Udvari Károlyné, Ica 1976 óta, közel 40 éve van a pályán. Előző munkahelyén 2004-ben megkapta jó munkájáért a Szociális Munka Díjat. 2009-től dolgozik a XVII. kerületben. Először a Csibe Bölcsőde vezető-helyetteseként, majd 2010-től a Kippkopp bölcsőde vezetőjeként. Öt évvel ezelőtt időt, energiát nem sajnálva, nagy lelkesedéssel formálta meg a mai, jól működő intézményt. Új célokat fogalmazott meg: közelebb hozni a családokat a bölcsődéhez, nyitni a szülők felé, boldog, kiegyensúlyozott kisgyermekkort teremteni az ide járó gyermekek számára. Büszke a bölcsődéjében dolgozó kollégáira, akik szakmai munkájukkal segítettek ennek a célkitűzésnek a megvalósításában. Szereti a kihívásokat, feladatokat, új ötletekkel próbálja még szebbé, színesebbé tenni a bölcsődébe járó gyermekek életét. Ica szociálisan érzékeny, nagy empátiával rendelkező vezető, emberséges főnök, aki mindent megtesz egy-egy helyzet elviselhetőbbé tételéért. A Kippkopp Bölcsőde dolgozóiból a bölcsődés gyerekekből és szülőkből egy második nagy családot hozott létre. Ica méltán lehet büszke munkájára, hiszen a kisgyermekek mosolygó arca és az elégedett szülők pozitív visszajelzései egyértelműen megerősítik abban, hogy érdemes volt ezt a nem könnyű, de szép pályát választania.
Dauda Gyuláné, Márti 16 évig dolgozott az Újlak utcai Csibe Bölcsődében gondozónőként. 2002 októberétől bölcsődevezetői feladatokat lát el. Hatalmas lelkesedéssel, lendülettel és odaadással végzett munkájának köszönhetően korszerűsödtek, megszépültek a csoportszobák. A bölcsőde udvarát felújították, megalakult a „Csibe Bölcsődéért” alapítvány, valamint kialakításra került a sószoba. A májusi „Csibe-nap” megrendezésének ötlete is az ő nevéhez fűződik. Fontos számára a szülőkkel való megértő, segítő viszony kialakítása, valamint együttműködés annak érdekében, hogy minden kisgyermek szívesen jöjjön a bölcsődébe és a szülők tudják, hogy amíg ők dolgoznak jó helyen fejlődik gyermekük.
Lukács Istvánné 2002. december 4-től a Gólyafészek Bölcsőde kisgyermek nevelője. Megbízható, kiváló szakember, aki a legnagyobb szeretettel, tudása legjavát adva, mindent megtett és megtesz a rá bízott gyermekekért, valamint a kollegákért egyaránt. Csodálatra méltó, ahogy óriási hivatástudatával, az olykor lehetetlennek látszó dolgokban is mindig van megoldása, ötlete.
Kizárólag a rábízott gyermekeknek akar megfelelni, alázattal fordul feléjük, szeretetével támogatja, segíti őket. Kiváló kapcsolatot alakít ki a szülőkkel, munkatársakkal egyaránt.
Munkáját következetesen, lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel, kiemelkedő szakmai tudással, a gyermekek igényeit mindig szem előtt tartva végzi.
Tapasztalt kisgyermeknevelőként dolgozva, odafigyel kollegáira, lehetőségeihez képest segíti őket problémáik megoldásában. Szakmai tudását a gyakorlatban jól kamatoztatja, fiatalabb, rutintalanabb kolléganőit hasznos tanácsokkal segíti.
Fehér Béláné, Márti 1995-től dolgozik a Nefelejcs Bölcsődében gondozónőként, majd kisgyermeknevelőként. Márti nyitott, vidám, jó humorú kolléga, aki megtalálja a pozitívumokat a helyzetekben. Munkatársai szeretik megbízhatósága, segítőkészsége miatt. A legnehezebb helyzetekben is önkéntelenül segíti a kollégákat, szülőket, és elsősorban a gyermekeket. Mindig a megoldásokat keresi, a feladatokat lelkiismeretesen, pontosan végre hajtja. A szülők, gyermekek nagyon szeretik, hosszú évek óta visszajárnak meglátogatni őt. Szakmáját hivatásnak tekinti, elkötelezett. Önképzésen, továbbképzéseken keresztül fejleszti tudását. Követi a szakmai előírásokat. Szakmai tudása nagyon jó, munkájával segíti a gyakorló kisgyermeknevelő tanulókat. Tudását, tapasztalatait szívesen megosztja másokkal. A Nyitnikék Baba-mama Klubot több éve sikeresen vezeti kolléganőjével. Szereti a viccet és néha meg is vicceli kollégáit. Sok sikert és jó egészséget kívánnak a további munkájához a bölcsőde dolgozói.
Pokorni Mária 2007 áprilisa óta dolgozik a Napraforgó Bölcsődében. Végzettsége élelmezésvezető és szakács. Hat évig szakácsnőként dolgozott. 80 kisgyermekre és 20 felnőttre főzött. 2013 óta élelmezésvezetőként látja el feladatait kiváló szaktudással és precizitással. Irányítja, szervezi a kerület többi bölcsődéjében dolgozó élelmezésvezető munkáját, akik szívesen fordulnak hozzá tanácsért. Szoros együttműködésben dolgozik a dietetikus kolleganővel az étlapok készítése kapcsán. A konyha munkáját nem csak teljes körűen irányítja, hanem a főzésben, sütésben is aktívan részt vesz. Mindig kíváncsi, hogy ízlett-e az étel a gyerekeknek, fontosnak tartja, hogy minden gyerek jóllakjon, hogy kiváló minőségű ételek kerüljenek az asztalra. Nagy körültekintéssel gondoskodik az étel-érzékeny gyermekek diétájáról. Minden diétára szoruló kisgyermek szüleivel megbeszélést tart a diéta bevezetésekor és változás esetén. A vendégétkeztetést teljes odaadással szervezi, igyekszik minden igényt kielégíteni. Közvetlen kolleganőivel és a bölcsőde minden dolgozójával nagyon jó a kapcsolata, mindig vidám, segítőkész.
Munkáját magas színvonalon igényesen végzi, amely tükröződik a konyha rendjén és tisztaságán is.