Önkéntes tűzoltó egyesület alakult Ecseren

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Esküt tesznek az ecseri önkéntes tűzoltók

Újjáalakult az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, tagjai ma délelőtt ünnepélyes keretek között letették az esküt. A Rábai Miklós Művelődési Házban kiállítás is nyílt ezen a napon az ecseri önkéntes tűzoltók 1926 óta végzett élet- és kármentő munkájáról, közösségi szerepvállalásáról.
Az eseményen jelen volt Jambrick Rudolf tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Ribai László, a XVII. kerületi tűzőrség parancsnoka, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület felettes szervének vezetője.
A tizenkét fővel megalakult egyesület tagjai: dr. Molnár Zsuzsanna, Orgoványi Zoltánné, Laczkó Ilona, Gőcze Lívia, Wéber Gyuláné, Halász Zoltán, Kozma László, Belyák Gyula, Antali Gábor, Nagy Sándor, Gőcze Csaba, Gregori Viktor. Az egyesület elnöke Antali Gábor, titkára Gőcze Lívia, parancsnoka Kozma László lett.

\"\"


Jambrick Rudolf, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője köszönti a tűzoltókat. Mellette dr. Molnár Zsuzsanna az egyesület tagja, levezető elnök, Gál Zsolt polgármester és Antali Gábor, az egyesület elnöke.

\"\"

A kép előterében Ribai László, a XVII. kerületi tűzőrség parancsnoka, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület felettes szervének vezetője

Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédében egyebek mellett kiemelte, Ecser lakosainak nyugalma érdekében saját szabadidejüket áldozó emberek gyűltek itt össze és a mai naptól szervezett formában kezdhetik meg azt a tiszteletreméltó munkát, amiről az önkéntes tűzoltók élete szól. Remélhetőleg munkájuk gyümölcseként egyre több követőre találnak majd és bővül a tagság.  Emlékeztetett rá, hogy 2014. februárjában kereste meg Antali Gábor azzal az elképzeléssel, hogy újra szeretné indítani a 115 éve alakult és pár éve ideiglenesen feloszlott Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. – Ecser felelős vezetőjeként nagyon örültem a kezdeményezésnek, minden erkölcsi támogatásomról biztosítottam a leendő egyesületet. Nem telt el egy év és itt vagyunk az egyesület megalapításának napján. Köszönöm mindannyijuknak a saját, a képviselő-testület és joggal mondhatom, Ecser lakosai nevében is – hangsúlyozta Gál Zsolt. Kiemelte továbbá, a tűzoltók elsődleges célja, hogy életeket mentsenek. Azon túl ellátnak nem kevésbé izgalmas kárenyhítési és még nagyon sok más, a hétköznapi ember számára elképzelhetetlenül nehéz feladatot. Az önkéntes tűzoltók ebben a munkában segítik őket. Ezzel a segítséggel egy közösség életét javító, vagy épp megmentő szolgálatot is tesznek.
Az egyesület már indulása előtt az előbb felsorolt igen nemes feladatokon túl, több más, a település életében is fontos célt fogalmazott meg. Például a hagyományőrzés, az ifjúsági feladatok ellátása. Így kívánnak szerves részévé válni a településnek. Szerencsére Ecseren kiemelkedően jól működő egyesületek vannak. – Biztos vagyok benne, hogy ma egy olyan egyesület jött létre, amelyre egyszer majd szintén büszkék leszünk! – jelentette ki a polgármester.
Mint dr. Molnár Zsuzsanna egyesületi tag, az ünnepség levezető elnöke elmondta, a világon időszámításunk szerint 160-tól beszélhetünk önkéntes szervezetek működéséről. Európa első önkéntes tűzoltósága az Aradi Önkéntes Tűzoltókar volt, amely 1835-ben alakult meg.
Ma Magyarországon mintegy 600 önkéntes tűzoltó egyesület van és a hivatásosokkal való együttműködésük, finanszírozási helyzetük folyamatosan javul.
Jambrick Rudolf tűzoltó ezredes, a Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője köszöntőjében elismerését fejezte ki Ecsernek, hogy megalakulhatott az önkéntesek tűzoltó egyesülete. Ígéretet tett arra, hogy mentést segítő eszközökkel, berendezésekkel fogják ellátni az egyesületet.
A kiállítás megnyitón Nagy Sándor veterán tűzoltó, a néhány éve ideiglenesen megszűnt helyi tűzoltó egyesület parancsnokának, Nagy Lászlónak a fia mondott pohárköszöntőt. Ebben felidézte a kezdeteket, s az azóta eltelt időszak fontosabb eseményeit. Bepillantást engedett a múltba, szemléltetve, hogyan is zajlott akkoriban a tűzoltás, az értékek mentése.
Mint mondta, írásos dokumentumok tanúskodnak arról, hogy 1899-ben a helyi képviselő-testület elfogadta a tűzoltóság tárgyában hozott szabályzatot, s egyben utasította az előjáróságot és a bírót, hogy a tűzifecskendő kezelésére az oltásra kijelölt egyének közül egy néhányat oktasson és gyakoroltasson be. 1905-ben a képviselő-testület határozott a tűzoltó szertár felépítéséről.
Az önkéntes tűzoltó testület mint hivatalos szervezet 1926-ban alakult. 1932-ben parancsnoka Fazekas Ferenc lett. Vezetése alatt fiatalok generációi nőttek fel. A tűzoltó elődöknek kezdetben a fellobbanó tüzek oltása, az értékek mentése volt fő feladatuk. Legegyszerűbb tűzoltó eszközök: vödör, szikracsapó, csákja után a sikeres tűzoltást nagyban elősegítette a kocsi fecskendő, valamint a lajtkocsik beszerzése. A második világháború során a felszerelések jelentős része elpusztult. A háborút követően a tűzoltó szertár új helyre épült. Megtörtént a tűzoltó szerek pótlása, a vonulást két kocsi fecskendő és egy lajt kocsi biztosította. A tűzvédelem területén stratégiai váltás vette kezdetét. A fő hangsúly a tűz eloltásáról azok megelőzésére helyeződőt át.
Fokozott éberség esett az aratás, a betakarítás és a cséplés idejére. Ezekben a hetekben a tűzoltók a helyi gazdákkal közösen állandó éjjel-nappali őrszolgálatot tartottak. A templom tornyából folyamatosan figyelték a települést és annak környékét. Tűzjelzés adása a harang félreverésével, a községházán, illetve a vasútállomáson lévő telefonkészülékekkel volt lehetséges. Minőségi változást hozott a mentésben a 1963-ban kiépült vezetékes vízhálózat. A kiépített tűzcsapokról közvetlen lehetőség nyílt a víz szerzésre, és a hatékony tűzoltásra.
A testület tagjai a tűzvédelmi feladatokon kívül részt vállaltak Ecser közösségi életében is. Társadalmi munkával segítették a patak tisztítását, szélesítését, aktívan közreműködtek az új orvosi szakrendelő felépítésében.
A versenyek során a legkiemelkedőbb sikert 1971-es esztendő hozott. Az ecseri férfi tűzoltó csapat második helyezést ért el a budapesti Népligetben rendezett Nemzetközi és Országos Tűzoltó Versenyen.

\"\"

Nagy Sándor veterán tűzoltó pohárköszöntője