Kevesebb bűncselekmény Ecseren

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Körmöndi Bernadett, a Maglódi Rendőrőrs parancsnoka tájékoztatóját tartja. Az asztalnál, balról jobbra: Ulicza Balázs körzeti megbízott, Szmodics Róbert rendőr alezredes, monori rendőrkapitány és Gál Zsolt polgármester.

A Monori Rendőrkapitányság – Ecser Nagyközség Önkormányzatával együttműködésben – lakossági fórumot tartott a Rábai Miklós Művelődési Házban 2014. április 9-én. A fórumon 73 ecseri lakos jelent meg.
Körmöndi Bernadett rendőr főhadnagy, maglódi őrsparancsnok beszámolójában tájékoztatást nyújtott Ecser Nagyközség bűnügyi fertőzöttségéről, összehasonlításban a 2013. év azonos időszakával. Kiemelte, hogy a vagyon elleni bűncselekmények csökkentek Ecser területén. Pontos térkép alapú tájékoztatást adott a 2013. év első negyedében és 2014. első negyedévében történt bűncselekmények megoszlásáról, összetételéről.
Ismertette a Maglódi Rendőrőrs járőrei és az ecseri körzeti megbízott által végrehajtott bűn- és baleset megelőzési ellenőrzések tartalmát, 2013-ban és 2014-ben végrehajtott ellenőrzések számát, időtartamát, résztvevő rendőri erőt. (LSZBP, Gyalogos-kerékpáros, Tanya-hétvégi ház, Vagyon és közbiztonság, Időskorú, Íjász). Kiemelte, hogy Ecser Nagyközség területén 2013. január 1-től a körzeti megbízott kizárólag megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati gépkocsival teljesít szolgálatot. Az ecseri körzeti megbízott önkormányzat által üzemeltetett mobiltelefonnal rendelkezik, amit a lakosok bármikor hívhatnak. Tájékoztatta a lakosságot, hogy 2013-ban és 2014. első negyedévében is több alkalommal tett közzé a rendőrség Felhívást bűnmegelőzési témakörben, valamint a veszélyeztetett idős korosztály részére személyesen kézbesített fontos telefonszámokat, elérhetőségeket tartalmazó hírláncot. Kiemelte, hogy a bűnmegelőzési felhívások kézbesítésében fontos szerepet játszott a Magyar Posta Zrt. Körmöndi Bernadett kifejtette, hogy Ecser településen a polgárőrség jól, szervezetten működik, folyamatos a rendőrség és a polgárőrség között a kapcsolattartás, közös szolgálatellátás, információcsere. Fontosnak ítélte meg a parancsnok, hogy a rendőrőrsre érkező lakossági bejelentések ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos rendőri intézkedés minden esetben megtörtént.
Tények alapján informálta a jelen lévőket, hogy Ecser Nagyközség területén 2014. március 15-én hajnalban milyen bűncselekmények történet, a sértettek milyen kárt szenvedtek. Elmondta, hogy a bűncselekmény-sorozatot követően Ecser területére megerősítő szolgálatot szervezett. 2014. március 15-ét követően vagyon elleni bűncselekmény nem történt a területen. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy a bűnelkövető elfogásának érdekében kiemelten fontos, hogy aki bűncselekmény sértettjévé válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 107, 112-es segélyhívó telefonszámon, ne a szomszédját, ismerősét hívja. Hangsúlyozta, hogy a közbiztonság megtartása, a bűnmegelőzés közös érdek. Összefogással eredményesen léphetünk fel a bűnözés ellen.
Szmodics Róbert rendőr alezredes, a Monori Rendőrkapitányság vezetője köszöntette a lakossági fórumon megjelenteket. Tájékoztatást nyújtott Ecser bűnügyi fertőzöttségéről. Kiemelte, hogy a kapitányság illetékességi területéhez tartozó települések között Ecser 8. helyen áll, ami a csekély fertőzöttséget jelenti. Tájékoztatást adott a térfigyelő kamerák működtetéséről. Kitért a szabadidős járőrszolgálat ellátására, az ecseri körzeti megbízott tevékenységére. Tájékoztatta a lakosságot, hogy a Monori Rendőrkapitányság 2013-ban 338 rendőrségi közleményt bocsájtott ki. Kiemelte, hogy a rendőrség ügyeleti rendszere változott. Elmondta, hogy központi segélyhívó került kialakításra. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy amennyiben segítségre szorulnak a 107, és 112-essegélyhívó számokat tárcsázzák, mivel központban dolgozó kollégák közvetlenül a segélyhívás helyére irányítják a járőrszolgálatot rádión keresztül. Kiemelte, hogy a központ felállításával csökkent a reagálási idő, a járőr rövidebb idő alatt érkezik ki a helyszínre. Elmondta, hogy a körzeti megbízott folyamatosan teljesíti szolgálatát a településen, de abban az esetben, ha a körzeti megbízott nincs szolgálatban is biztosított a rendőri jelenlét a Maglódi Rendőrőrsön 24 órában szolgálatot teljesítő járőrök által.
Gál Zsolt polgármester a közbiztonság javítása érdekében 2011 óta tett intézkedésekről számolt be.
Emlékeztetett, 2011-ben elkészült a teljes települést lefedő kamerarendszer terve. – Reméltük, hogy sikerül is megvalósítani, de sajnálatos módon nem volt rá pályázati forrás. Azóta sokat javult a helyzet, hiszen négy önkormányzati intézmény területét védi kamerarendszer illetve a közterületen is tudtuk bővíteni – jelentette ki.
– Sokat javított nagyközségünk biztonságán a kiválóan működő polgárőrségünk. A szervezetet 2011 óta kiemelten támogat az önkormányzat. Hasonló támogatásban részesítjük a rendőrséget is. A körzeti megbízott részére mobiltelefont biztosítunk, így könnyebben elérhető, riasztható. Telefonszáma a Cserfa újságban megtalálható!
– Talán a legveszélyeztetettebb korosztály az időseké. Ezen a neuralgikus ponton is javítottunk – húzta alá Gál Zsolt. Huszonöt 25 idős ember számára ingyenes jelzőrendszeri ellátást biztosítunk. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a Cserfa hasábjain és a honlapon a bűnügyi helyzetről, információkat adunk számukra.
– Mindenkinek érdeke a saját tulajdonának védelme. Figyelnünk kell arra, hogy zárjuk be az ajtót, a kaput! Ha van rá anyagi forrásunk, szereltessünk be riasztót! Ha bármilyen szokatlant, különöset tapasztalunk, hívjuk a rendőrséget akkor is, ha ezt nem a saját portánkon látjuk!