Vegyiművek: az önkormányzat a NAV-hoz és a Munkaügyi Hivatalhoz fordult

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

Az EVM székháza a Cinkotai úton

A Tizenhetedik korábban már beszámolt a rákoskeresztúri Egyesült Vegyiművek Zrt. körül kialakult helyzetről: a kozmetikumokat gyártó, mintegy 100 főt foglalkoztató kerületi cég az utóbbi évek során a piaci versenyben alulmaradt, veszteségeket halmozott fel, a HVG információi szerint riválisai az elmúlt év nyarán felvásárolták, majd gyakorlatilag bedöntötték. A gyártás decemberben leállt, a gépsorok egy részét elszállították, a dolgozók két hónapja nem kapnak bért.
Bár magáncégről van szó, amely csak bérlője telephelyének, Rákosmente Önkormányzata felelősséget érzett a dolgozók kétharmadát kitevő kerületi lakókért, és több intézkedéssel próbálja segíteni sorsuk jobbrafordulását.
Riz Levente polgármester kezdeményezésére az elmúlt hetekben 45 dolgozónak összesen közel 1,5 millió forintot fizettek szociális támogatásként (átlagban fejenként 30 ezer forintot). A kérelmeket soron kívül bírálták el, akár néhány órán belül is hozzájuthattak a támogatáshoz a bajbajutott munkavállalók. Bekérték az önéletrajzokat, a munkakeresőknek megpróbálnak segíteni az elhelyezkedésben. Riz Levente az illetékes hatóságokat is megkereste, kérve intézkedésüket a helyzet rendezése, a munkavállalói jogok biztosítása érdekében. A Tizenhetedik birtokába került a Nemzeti Adó és Vámhivatal Bűnügyi Igazgatósága és a Fővárosi Munkaügyi Hivatal vezetőinek írott polgármesteri levél, melyeket változtatás nélkül közlünk.

 
Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkaügyi Központ 
 
Mátrainé Bartus Éva
igazgató asszony részére 
 
1082 Budapest Kisfaludy utca 11.
 
Tárgy: EVM Zrt. munkavállalói állományát érintő munkáltatói mulasztások
 
Tisztelt Igazgató Asszony!

 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármestereként és országgyűlési képviselőjeként az alábbiak szerint fordulok Önhöz, illetve hivatalához és kérem hatékony intézkedésüket.

Az elmúlt időszakban Rákosmente Önkormányzata tudomására jutott, hogy a Budapest, XVII. kerületben működő EVM Háztartásvegyipari és Kozmetikai Zrt. (1107 Budapest, Mázsa utca 9., cégjegyzékszám: 01 10 042091; adószám: 10813449-2-42; hatályos cégkivonat szerint cégképviseletre jogosult: Puskás Ferenc István vezérigazgató) termelői tevékenységében jelentős fennakadások mutatkoztak, 2013. decembere óta a gyártás leállt, a dolgozókat állásidőre küldték.

Tekintettel arra, hogy az EVM Zrt. csaknem 100 főt foglalkoztató munkavállalói állománya jelentős mértékben Budapest XVII. kerületi lakosokból áll, ezért az Önkormányzat különös figyelemmel kíséri a dolgozók sorsát.

A munkavállalók tájékoztatása szerint az EVM Zrt. 2013 decembere óta a bérfizetési kötelezettségének csak részben, míg járulékfizetési kötelezettségének egyáltalán nem tett eleget. Azon túlmenően, hogy a munkavállalók 2013. december hónapra csak az alapbérüket kapták meg pótlékok és egyéb bérkiegészítések nélkül, 2013. január-február hónapra vonatkozóan már semmilyen bérfizetésben nem részesültek. A munkavállalók így rendkívül nehéz szociális helyzetbe kerültek, amely különösen súlyosan érinti azokat a családokat, ahol mindkét kereső fél az EVM Zrt. alkalmazásában áll.

A dolgozókat sújtó további körülmény, hogy az EVM Zrt. cégképviselete ismereteink szerint nem tesz eleget munkáltatói kötelezettségeinek, a munkáltatóval a kapcsolat felvétele lehetetlenné vált. Az EVM Zrt. a munkavállalók tájékoztatása alapján nem teljesíti a munkaviszonnyal összefüggő iratokra vonatkozó átadási kötelezettségét, így azon munkavállalók helyzetét is ellehetetleníti, akiknek egyébként lehetőségük volna más munkahelyen elhelyezkedni. Szintén tudomásunkra jutott, hogy az EVM Zrt. cégképviselete a munkavállalói nyilatkozatok átvételétől is elzárkózik, így megnehezítve azon dolgozók helyzetét, akik egyoldalúan, felmondás közlésével szeretnék megszüntetni munkaviszonyukat.

Tekintettel arra, hogy 100 %-ban magántulajdonú Társaságról van szó, az Önkormányzatnak nincs közvetlen beavatkozási lehetősége, hogy az EVM Zrt. cégképviseletét legalább a munkavállalói iratok megfelelő kiadására kényszerítse.

Fentiek alapján azzal a kéréssel fordulok Tisztelt Igazgató Asszonyhoz, illetve hatáskörrel rendelkező hivatalához, szíveskedjenek minden olyan jogi eszközt igénybe venni, amellyel el lehet érni, hogy az EVM Zrt. tegyen eleget munkáltatói kötelezettségének, intézkedjen az elmaradt bérek és járulékok kifizetéséről, valamint a munkavállalói iratok kiadásáról.

Kérem Önt, tekintettel a munkavállalói állomány jelentős létszámára és a kialakult szociális válsághelyzetre, az EVM. Zrt. munkavállalóinak ügyét szíveskedjen kiemelten kezelni és a munkavállalóknak minden segítséget megadni, amely jogaik érvényesítéséhez, valamint ismételt elhelyezkedésükhöz szükséges.

Az Önkormányzat számára elengedhetetlenül fontos, hogy az érintett dolgozók helyzete mielőbb megnyugtatóan rendeződjön, ezért ha bármilyen kérdésben a Tisztelt Munkaügyi Központ segítségére lehetünk, úgy állunk szíves rendelkezésre.

Kérem, hogy az EVM Zrt. helyzetével kapcsolatos intézkedéseiről tájékoztatni szíveskedjen.

Együttműködését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2014. március 11.

 

Tisztelettel:

Riz Levente

polgármester
 
 
 


Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 
Bűnügyi Főigazgatósága
 
Dr. Vankó László
főigazgató dandártábornok
 
1033 Budapest
Hajnóczy u. 7-9.


Tárgy: Az Egyesült Vegyiművek Zrt. működésével kapcsolatban tett feljelentés
Tisztelt Főigazgató Úr!

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármestereként és országgyűlési képviselőjeként az alábbiak szerint fordulok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságához és kérem hatékony intézkedésüket.

Az elmúlt időszakban Rákosmente Önkormányzata tudomására jutott, hogy a Budapest, XVII. kerületben működő EVM Háztartásvegyipari és Kozmetikai Zrt. (1107 Budapest, Mázsa utca 9., cégjegyzékszám: 01 10 042091; adószám: 10813449-2-42; hatályos cégkivonat szerint cégképviseletre jogosult: Puskás Ferenc István vezérigazgató) termelői tevékenységében jelentős fennakadások mutatkoztak, 2013. decembere óta a gyártás leállt, a dolgozókat állásidőre küldték.

Tekintettel arra, hogy az EVM Zrt. csaknem 100 főt foglalkoztató munkavállalói állománya jelentős mértékben Budapest XVII. kerületi lakosokból áll, ezért az Önkormányzat különös figyelemmel kíséri a dolgozók sorsát.

A munkavállalók tájékoztatása szerint az EVM Zrt. 2013 decembere óta a bérfizetési kötelezettségének csak részben, míg járulékfizetési kötelezettségének egyáltalán nem tett eleget. Azon túlmenően, hogy a munkavállalók 2013. december hónapra csak az alapbérüket kapták meg pótlékok és egyéb bérkiegészítések nélkül, 2013. január-február hónapra vonatkozóan már semmilyen bérfizetésben nem részesültek. A munkavállalók így rendkívül nehéz szociális helyzetbe kerültek, amely különösen súlyosan érinti azokat a családokat, ahol mindkét kereső fél az EVM Zrt. alkalmazásában áll.

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmában Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási járulék megfizetésének elmulasztása, valamint a munkavállalók béréből történő letiltások szabálytalan kezelése tárgyában feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

Az Önkormányzatnál jelentkező munkavállalók a feljelentésben foglaltakkal összhangban úgy nyilatkoztak, hogy a bérükből ugyan levonásra kerültek az egészségügyi és nyugdíjbiztosítási járulékok, viszont ezek nem kerültek megfizetésre az illetékes szervek részére. A munkavállalók úgyszintén előadták, hogy hasonló problémát tapasztaltak a munkabéreket érintő letiltások kezelésével kapcsolatban.

A dolgozókat sújtó további körülmény, hogy az EVM Zrt. cégképviselete ismereteink szerint nem tesz eleget munkáltatói kötelezettségeinek, a munkáltatóval a kapcsolat felvétele lehetetlenné vált. Az EVM Zrt. a munkavállalók tájékoztatása alapján nem teljesíti a munkaviszonnyal összefüggő iratokra vonatkozó átadási kötelezettségét, így azon munkavállalók helyzetét is ellehetetleníti, akiknek egyébként lehetőségük volna más munkahelyen elhelyezkedni. Szintén tudomásunkra jutott, hogy az EVM Zrt. cégképviselete a munkavállalói nyilatkozatok átvételétől is elzárkózik, így megnehezítve azon dolgozók helyzetét, akik egyoldalúan, felmondás közlésével szeretnék megszüntetni munkaviszonyukat.

Tekintettel arra, hogy 100 %-ban magántulajdonú Társaságról van szó, az Önkormányzatnak nincs lehetősége, hogy az EVM Zrt. működésébe közvetlen betekintést nyerjen és a cégképviseletet jogszerű magatartásra kényszerítse.

Fentiek alapján azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Főigazgató Úrhoz, illetve hatáskörrel rendelkező hivatalához, hogy a jelen levelemhez csatolt feljelentés alapján szíveskedjenek minden olyan jogi eszközt igénybe venni, amely bűncselekmény esetén az elkövetők felderítését és számonkérését szolgálja.

Kérem Önt, tekintettel a munkavállalói állomány jelentős létszámára és a kialakult szociális válsághelyzetre, az EVM. Zrt. munkavállalóinak ügyét, a csatolt feljelentést és a nyomozati eljárást szíveskedjenek kiemelten kezelni.

Az Önkormányzat számára elengedhetetlenül fontos, hogy az érintett dolgozók helyzete mielőbb megnyugtatóan rendeződjön, ezért ha bármilyen kérdésben hivatala segítségére lehetünk, úgy állunk szíves rendelkezésre.

Kérem, hogy az EVM Zrt.-vel kapcsolatos nyomozati eljárásról a jogszabály által biztosított keretek között tájékoztatni szíveskedjen.

Együttműködését ezúton is köszönöm!

 

Budapest, 2014. március 11.

 

Tisztelettel:
Riz Levente
polgármester