Szárnyati Géza barátai közt a 100 éves Mézeskalács Óvodában

  \"\"\"\"\"\" \"\"\"\"

\"\"

Riz Levente a Mézeskalács Óvoda jubileumi ünnepségén beszél. Szemben – az első sorban – Horváth Tamás alpolgármester és felesége, Koszorúsné Tóth Katalin és Dunai Mónika képviselők, illetve Németh Lajosné nyugdíjas, volt Mézeskalács óvodás.

Weöres Sándor írta: „Bóbita, Bóbita játszik/ szárnyat igéz a malacnak”. A félrehallás nyomán azonban a ’szárnyat igéz a malacnak’ sorból született meg Szárnyati Géza, Bóbita kismalaca, „akivel” a versben Bóbita játszik, ráül, csókot ígér neki, röpteti és kikacagja.

Sok gyerek sok helyen ezzel az átköltött szöveggel énekli a dalt a mai napig. Ahogy a 100 éves Mézeskalács Óvoda születésnapi rendezvényén Riz Levente felidézte saját óvodáskori emlékeit, az ő képzeletében is sokáig élt Szárnyati Géza tündérmesei alakja.
Riz Levente beszédében – személyes élményei mellett – utalt az intézményben folyó minőségi munkára, amelynek révén sok-sok szülő igyekszik gyerekét a Tanár utcába járatni. A városvezető felidézte a reformátusok új Betlehem Óvodájának megszületési körülményeit, illetve a régi ingatlan önkormányzat általi megvásárlását és a Mézeskalács Óvoda számára való birtokba adását. Így a száz esztendeje folyó minőségi szakmai munkának, illetve a bővülésnek köszönhetően négy csoporttal több gyereket lehet most a Mézeskalács Óvoda Tanár utcai és Rákoscsabai utcai épületébe járatni. Az intézmény összesen kilenc csoportjából öt a Tanár, négy pedig a Rákoscsaba utcában működik.
A tegnapi rendezvény műsorában fölléptek olyan gyerekek is, akiknek már nagyszüleik is a Mézeskalácsba jártak. Németh Lajosné, rákoscsabai lokálpatrióta elérzékenyülve idézte óvodás emlékeit. A kislányként viselt népviseltének újravarrt, díszes együttesét egy mai Mézeskalács Óvodába járó kisleánynak ajándékozta, aki ebben pompázva szavalt a műsor keretében.
A száz éves évforduló rendezvényén részt vett Horváth Tamás alpolgármester, Dunai Mónika, Koszorúsné Tóth Katalin és Virág Mihály önkormányzati képviselő.      
Ha már az imént megidéztük Szárnyati Géza figuráját, akkor írjuk ide Mikkamakka és Dideki megszületésének körülményeit is, hiszen e mesealakok neve is félrehallásból született.
Lázár Ervin kislánya Miska macska nevét nem tudta kiejteni, így lett belőle Mikkamakka.
A Berzsián és Dideki című mese Didekijének neve, akinek Ribizli nevű kutyája minden gyereket megvigasztalt, szintén a kislánya félrehallásából származik. A „Csigabiga gyere ki, ég a házad ideki” dalocskát a kislány úgyanis úgy értette: ég a házad, Dideki.
A következő száz esztendőben bizonyára sokan éneklik még ezekkel a kedves félrehallásokkal a dalokat a Mézeskalács Óvodában is.