A Podmaniczky-Vigyázó Kastély felújításának újabb állomása

\"\"

\"\" \"\" \"\" \"\"

\"\"

Adonyi József ünnepélyes keretek között átvágja a nemzeti színű szalagot saját kastélya avatóünnepén. Ide költözik a kerületi házasságkötő terem.
 
Közel százmillió forintos Európai Uniós támogatással sikerült a Podmaniczky-Vigyázó Kastély szolgáltatásfejlesztését megvalósítani. Ezt ma jelentették be sajtótájékoztatón, miután Adonyi József ingatlantulajdonos ünnepélyes keretek között átvágta saját kastélya nemzeti színű avatószalagját. Az ünnepi tájékoztatón részt vett Riz Levente polgármester is, aki rövid hozzászólásában jelezte, szándékában áll e méltó helyre áthelyezni a kerületi házasságkötő termet a Családi és Társadalmi Rendezvények Házából.
 
A budapesti székhelyű Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. a Podmaniczky-Vigyázó kastély szolgáltatásfejlesztésére nyert harminc százalékos támogatást a ProRégió Közép-Magyarországi regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A KMOP-3.1.1/F-11-2011-0013 azonosító számú projekt összesen 330.000.000.- forintos költségvetésből, 99.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.
 
 
A Podmaniczky-Vigyázó kastély főépülete 1760-ban épült barokk stílusban az akkori Rákoskeresztúron, az oldalszárny néhány évtizeddel korábbi keltezésű. Építtetője Bujanovszky Elek tábornok és felesége, Podmaniczky Erzsébet volt. A báró 1799. évi halála után a kastély közös tulajdonból a Podmaniczky család teljes jogú tulajdonába szállt át. A kastély ezt követően a család kedvenc lakhelye lett, innen irányították az ország több területére kiterjedő hatalmas családi birtokot. Az 1838-as pesti árvíz idején a mentésben is részt vevő Gróf Podmaniczky János (1786-1883) az áradás elől menekülőknek adott átmeneti szállást kastélyában.
 
Podmaniczky János egyik lányát, Zsuzsannát (1838-1923) Gróf Vigyázó Sándor vette feleségül és 1873-tól a két család egyesült. Azóta viseli a kastély a közös Podmaniczky-Vigyázó nevet. Podmaniczky Zsuzsanna 1906 és 1911 között újította fel a kastélyt. Ekkor vette fel az udvari homlokzata a neobarokk külsőt, amellyel ma Budapest pesti oldalán egyedülálló. Ma is látható az oszlop, amelyen ez olvasható: „Ezen házat átalakítatta / pavilonnal és kőoszlopos folyosóval elláttatta / Gróf Vigyázó Sándorné / báró Podmaniczky Zsuzsanna / 1906 évben”.
A Vigyázó család végrendelete értelmében a kastély (és az egész Vigyázó-örökség) 1928-ban a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába került. Ez volt eddig – értékében – a magyar államnak valaha is átadott legnagyobb felajánlás. A két világháború között múzeumként működött. A világháború után államosították, rendszeres hasznosítása nem volt. Az enyészet évtizedei következtek, értékeit kilopkodták, üresen állt, hajléktalanok lakták.
A legtragikusabb év 1995 volt, amikor is egy tűzvész elpusztította mindazt, ami még megmaradt a hajdani kastély értékeiből. A tető is elégett. Az időközben az önkormányzat tulajdonába került épületegyüttest megpróbálták eladni. Többször vevőjelölt, sőt vevő is akadt, de idővel mind visszalépett.
Végül 2002-ben tető alá került az Adonyi József vállalkozó, helyi lokálpatrióta cégével, az Adonyi Gépészeti Kft.-vel kötött adásvételi szerződés, amelynek eredményeként mára gyakorlatilag befejeződött a kastély felújítása. Bár sok akadályozó tényező állta útját a munkáknak (infrastrukturális, peres stb.), 2011-ben a beruházó átadta a felújított kúriaépületet (oldalszárny + melléképület). Ebben a Podmaniczky-Vigyázó Kastély Rendezvényház kezdettől fogva kávézót, majd cukrászdát üzemeltetett, különböző rendezvényeket tartott (például kiállításokat, esküvőket, vállalati találkozókat stb.).
A kastélyfelújítást az adásvételi szerződés megkötése idejében a szerződő felek 980 millió forintra becsülték. A vevőnek ezt a felújítást a szerződés szerint teljesítenie kellett. Az azóta eltelt tíz év alatt, főként a beruházás átmeneti kényszermegállása miatt jelentős mértékben megnőttek a költségek, mint ahogy számos olyan beruházási elem (rendezvényterem, lift előkészítése, stb.), ami az eredeti tervekben nem volt része a felújításnak, szintén megnövelte azokat. Végső összesítés a beruházásról még nem készült.
Mostanra a főépület szerződés szerinti felújítása is befejeződött, megteremtve ezzel a lehetőséget a kastély egészének hasznosítására. Projektgazdaként az Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. a szolgáltatások kialakításához szükséges feltételek megteremtése céljából 99 millió forint EU-támogatást nyert el, amelyhez 231 millió forint önerő biztosítását vállalta.
A főépületben házasságkötő terem, rendezvényterem, és a Podmaniczky-Vigyázó család bemutatását szolgáló állandó kiállító terem lesz kialakítva. Az épületegyüttes egészében konferenciák, rendezvények, és esküvők megtartására biztosít exkluzív helyszínt. A kastélyban a felújítás eredményeként húsz terem van, beleértve a két borospincét is és a manzárdtetőben kialakítandó mintegy 350-400 fős rendezvénytermet.
A fejlesztés végére a magyarországi gasztroturizmus kiemelt helyszínét akarják a beruházók a területen megvalósítani, ahol főúri pompában és környezetben nyílik lehetőség a rég letűnt korok életében oly meghatározó szerepet betöltő lakomába belekóstolni, udvari zenészekkel, porcelántányérokkal, fa-, illetve fémkupából.
Az állandó kiállítás mellett időszakos kiállításoknak, filmforgatásoknak és jótékonysági rendezvényeknek is helyet adnak az épületben. További célkitűzés a kastély örökségturizmusba történő bekapcsolása, a még megvalósítandó szálláshelyfejlesztéssel. A kerület és a vonzáskörzet idegenforgalmi értékeinek megtekintését eddig semmilyen intézményes forma nem támogatja, a kastély központtal viszont a közeljövőben turisztikai kínálati kosár alakítható ki ennek pótlására.
Ki kell használni, hogy a Podmaniczky-Vigyázó Kastély vonzerejét az örökségvédelmi követelményeknek eleget tevő, korhűen felújított épületegyüttes és környezete mellett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelsége is növeli.
 „A Podmaniczky-Vigyázó kastélyt szeretném átadni használatra a közösségnek – hangsúlyozta Adonyi József, az Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezető igazgatója. – Örülök, hogy nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy az ismert történeti emlékek nyomán a lehetőségekhez képest régi megjelenésében állíthattam vissza a kastélyt. Törekedtem mindenben a történelmi hűségre, amiben pedig ennek megsértése nélkül, a kor lehetőségeihez képest tovább léphettem, igyekeztem megtenni. Ilyen például a tetőtér kialakítása a mai kor minden igényének megfelelő rendezvényteremmé.
Felajánlottam Riz Leventének, Rákosmente polgármesterének, hogy helyezze át erre a méltó helyre a házasságkötő termet. Ő jelezte, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel. Hamarosan megérkezik az anyag a Magyar Tudományos Akadémiától a család- és kastélytörténeti kiállításhoz. Ezek közül néhány itt, a sajtótájékoztatón fotókon is megtekinthető. Tervezem, hogy a kastélyt a lakosság is megismerhesse, rendszeres körbevezetésüket meg fogom oldani.
A kastélyfelújítás tíz éve nem volt egyszerű feladat. Nemegyszer vért, verejtéket kellett izzadnunk, hogy előbbre jussunk, évek teltek el úgy, hogy senki nem nézett felénk. De az, ahová mára eljutottunk, sok minden korábbi akadályt segít elfelejteni a múltból. Hittem benne, hogy eljutok idáig, de azért sok álmatlan éjszakámba került, hogy most már felszabadultan kijelenthetem: fantasztikus élmény volt ezt végigcsinálni.”