Térítésmentes nyelvi képzés

\"\"

\"\" \"\" \"\" \"\"
Tisztelt Érdeklődők!
TÁMOP 2.1.2. – uniós források felhasználásával  
8090 ÓRÁS, INGYENES NYELVTANFOLYAMOKAT indít a Napsugár Nyelvstúdió Pécelen, 8-10 fős csoportok részére.

Részvételi feltételek: 
1) Ha Ön magyar állampolgár, elmúlt 18 éves (felső korhatár nincs!!!) és jelenleg nem vesz részt államilag vagy uniós forrásból biztosított képzésben, akkor Ön is jelentkezhet. Tehát olyan középiskolások, egyetemisták, főiskolások nem vehetnek részt, akik nem önfinanszírozással folytatják tanulmányaikat.
2) A részvételhez 4.500 forint (45 év felettieknek és hátrányos helyzetű településen lakóknak 1.800 forint) önrészt kell befizetni.
3) A tanfolyami hiányzása nem haladhatja meg a 10%-ot.
Milyen nyelveket, milyen szinten, milyen intenzitással, mikor és mekkora létszámú csoportokban tanulhat?
– Angol 
– kezdőtől a B2 (középfokú) szintig, 
– heti 2×2, 2×3, 2×4, 3×4 vagy 1×4 órában,
– hétköznap reggel 8.00 és este 20.00, hétvégén reggel 9.00 és délután 15.00 között.
– csoportok létszáma: 8 és 10 fő között.

Néhány fontos további tudnivaló a képzésekkel kapcsolatban, és válaszok a gyakran feltett kérdésekre:
1) A képzés irányításáért felelős szervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, valamint konzorciumi partnere, az NT Nonprofit Kft. (www.kih.gov.hu)
Az ingyenes képzésben összesen 100.000 fő vehet részt, ebből 10.000 a közép-magyrországi régióból (Budapest, Pest-megye), 90.000 fő pedig a konvergencia régióból (Budapest és Pest megye kivételével minden régió).
Az irányító hatóság célja, hogy a képzettek legalább 10%-a hátrányos helyzetű személy legyen. Ebben a projektben hátrányos helyzetűnek számít minden 45 év feletti személy, valamint azok, akiknek állandó lakcímük vagy tartózkodási helyük  Hátrányos Helyzetű (HH), illetve Halmozottan Hátrányos Helyzetű (HHH) térségben van. Ezeket a településeket és térségeket a 311/2007. Kormány rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete tartalmazza.
2) A képzés megkezdése előtt  2% önrészt kell fizetnie a hátrányos helyzetű személyeknek és térségekben lakóknak, mindenki másnak 5%-ot. A befizetett összegről a nyelviskola számlát állít ki.
3) A tankönyvet és tananyagot mindenki térítésmentesen kapja.
4) A képzéseken kizárólag magyar állampolgárok vehetnek részt.
5) A képzéseken csak 18 év felettiek vehetnek részt, felső korhatár nincs.
6) Az ingyenes képzések 1x 90 órára szólnak.
7) Csak B2 szintig (középfokú szint) támogatják a képzéseket. A középfokú nyelvvizsgára történő felkészítés tehát még támogatott képzésnek számít, az afeletti képzés már nem.
8) Csak azok vehetnek részt az ingyenes képzésen, akik párhuzamosan nem vesznek részt államilag finanszírozott képzésen, illetve uniós támogatású nyelvi képzésen. Vagyis azok az egyetemisták, főiskolások, akik maguk, vagy akiknek szülei, vagy akiknek cége fizeti a felsőoktatási képzést, jogosultak részt venni.
9) A váltott műszakos nyelvi képzést (például egyik héten hétfőn reggel, másik héten hétfőn délután) sajnos nem tudjuk vállalni. Csoportot váltani sajnos nem lehet a tanfolyam során, amelyikben elkezdi a hallgató, abban is kell befejezni.
10) A képzések várható kezdési időpontja 2013. január. 
FONTOS!!!
Aki a képzést abbahagyja a befejezés előtt, annak vissza kell fizetnie annak az óraszámnak a képzési díját (1.000 forint/fő/óra), melyen részt vett. Kérjük tehát, hogy csak azok jelentkezzenek, akik mai tudásuk szerint végig tudják járni a tanfolyamot. Természetesen vis major esetek történhetnek, ebben az esetben egyedi elbírálás lehetséges.
A megengedett hiányzás mértéke 10%, ennél nagyobb mértékű hiányzás konzultációval történő pótláson keresztül megengedhető, azonban a konzultációs órák nem térítésmentesek. Kérjük tehát, hogy csak azok jelentkezzenek, akik tudják vállalni, hogy nem hiányoznak többet 9 óránál.
További információ:www.napsugarnyelvstudio.hu