Ösztöndíjpályázat szociálisan rászoruló hallgatóknak,diákoknak

\"\"

\"\" \"\" \"\" \"\"

\"\"

Rendkívüli képviselő-testületi ülés a Városházán tegnap délután

Felsőoktatási intézmények szociálisan rászoruló hallgatói, hasonló szociális helyzetben lévő felsőoktatási intézménybe pályázó érettségizettek számára kedvező döntést hozott tegnap, október 11-én Rákosmente képviselő-testületének rendkívüli ülése. A benyújtással kapcsolatos pályázati kiírás 2012. október 26-tól lesz olvasható az önkormányzat honlapján, a pályázatok benyújtási határideje: 2012. november 23.
Rákosmente Képviselő-testülete október 11-i rendkívüli ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásáról.
„A” típusú pályázatra nyújthatják be pályázatukat azon hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra nyújthatják be pályázatukat azon hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén: felsőoktatási hallgatóknak 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2012/2013-as tanév második féléve és a 2013/2014-es tanév első féléve),
„B” típusú pályázat esetén: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiataloknak 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014-es, a 2014/2015-es és a 2015/2016-os tanév).
A benyújtással kapcsolatos pályázati kiírás 2012. október 26-tól a http://www.rakosmente.hu/hirdetotabla/Palyazatok/Szocialis_palyazatok.aspx oldalon tekinthető meg.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Ügyfélszolgálati Irodán (1173 Budapest, Pesti út 163.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. november 23.
A pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.