Belláné Markó Katalin kapta a Rákosligetért Díjat

\"\"

\"\" \"\" \"\" \"\"

\"\"

Belláné Markó Katalin az oklevéllel, amelyet Riz Levente nyújtott át neki
Fotó: Váradi Eszter
Rákosmente képviselő-testülete a Rákosligetért Díjat 2012-ben Belláné Markó Katalin óvodavezetőnek adományozta. Az elismerést ma, szeptember 18-án este Riz Levente polgármester adta át.
Belláné Markó Katalin  1980 óta rákosligeti lakos, 2002 óta vezetője a Bóbita Óvodának. Beosztottként, vezetőként aktívan bekapcsolódott a kerület, illetve a kerületrész pedagógiai és kulturális életébe. A tanulást, tudása szinten tartását, bővítését fontosnak tartotta, minden lehetőséget kihasználva rendszeresen részt vett tanfolyamokon, továbbképzéseken, konferenciákon, ahol előadóként is szerepelt, rendszeresen publikált. Vezetése alatt a Bóbita Óvoda a tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodák országos bázisóvodája lett, mely komoly szakmai elismerést jelentett az intézménynek és a kerületnek. Két esetben angol delegációt is fogadott az óvodában. Fontos feladatának tartotta, hogy a gyerekek más nemzetiségek kultúrájába is betekintést nyerjenek, így lengyel, német, szerb, görög és japán dalokat, játékokat, ételeket, meséket, táncokat, népviseleteket ismerhettek meg a leghitelesebb előadóktól. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a gyerekek is aktívan részt vegyenek Rákosliget kulturális életében, illetve a kerület rendezvényein. Sikeres pályázatokból és szülői segítséggel vezetése alatt korszerűvé és esztétikusabbá vált az óvoda, a gyerekek fejlesztő játékokat, mozgásfejlesztő szereket, ivókutakat kaptak, valamint felépült számukra egy kerékpárút is. Neki köszönhető, hogy beépült az óvoda programjába a pénteki játszóház, mellyel teljesen újszerű hagyományt teremtett. Ebben a szülők is aktívan és lelkesen vesznek részt mind a mai napig. A Bóbita Napon pedig Rákosliget apraja és nagyja – óvodások, leendő óvodások, szülők, rokonok – vesznek részt a programokon, s ismerkednek egymással. 40 évnyi munkája során sok gyereknek, szülőnek, kollégának, rákosligeti lakosnak volt alkalma megtapasztalni határtalan gyermek-, és emberszeretetét, munkába vetett hitét, szorgalmát, becsületességét, példaértékű elhivatottságát, önzetlenségét.