Felhívás parlagfű-mentesítési kötelezettségre

\"\" \"\" \"\"
 
Rákosmente Önkormányzata tájékoztatja a lakosokat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében, a földhasználó köteles az ingatlanán – az adott év június 30. napjáig – a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, illetve ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A rendelkezés értelmében a tulajdonost, illetve a terület használóját terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megakadályozása, illetve a vegetációs időszak alatt e preventív tevékenység folyamatos biztosítása. A fentiek elmulasztása esetén – a terület nagyságától függően – 15.000.- forinttól 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírság kiszabása mellett közérdekű védekezést rendel el a hatóság. A kormányrendelet alapján a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján – külterületen a földhivatal – belterületen a jegyző felügyeli. A jogszabály előírása alapján a helyszíni ellenőrzésről a földhasználót nem köteles előzetesen értesíteni az illetékes hatóság.