Comenius a Kőrösiben: Hogy ne legyenek „vadállat” gyerekeink!

\"\" \"\" \"\"

\"\"

Fohsz Tivadar alpolgármester köszönti a résztvevőket. Mellette Tóth Katalin angol tanár, projektvezető.

Fohsz Tivadar alpolgármester köszöntötte ma, május 21-én reggel a Comenius-program keretében Magyarországra, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumba látogató külföldi résztvevőket. A vendégeknek az iskola kicsinyei pünkösdi játék bemutatásával kedveskedtek. A cseh Comenius (1592-1670) pedagógus és író, „a nemzetek tanítója”. Ő tekinthető az első modern pedagógusnak. Comenius meggyőződéssel hitte, hogy a társadalom megjobbítható, ha megfelelő erkölcsi elvek mentén nevelik az ifjúságot. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy a nevelést hamar el kell kezdeni. Látta korának rendkívül lesújtó állapotát, és a harmincéves háborúban saját szemével győződhetett meg arról, hogy mire képes az önmagából kivetkőzött emberi természet. Ugyanakkor meggyőződéssel vallotta, hogy az embereket a helyes neveléssel jó irányba lehet befolyásolni. Nevelés nélkül azonban a gyerekekből „vadállatok” lesznek, akik csak „szégyent és halált hoznak szüleikre”. Hívő keresztényként a hitbeni, erkölcsi és az értelmi nevelést egyaránt fontosnak tartotta.
 
\"\"
 
A kicsinyek műsorát nem győzték fényképezni a résztvevők
 
A Kőrösi Iskola egyik diákja, Schlekmann Beátának, az idén végzős 12. b osztályos tanuló így ír a most zajló Comenius-programról.
„Iskolánkkal együtt nyolc ország intézményeinek képviselői vettek részt ezen a programon, melynek célja az egymás közötti nemzetközi kapcsolatok kiépítése volt. A program témája az ókori kelta és római társadalom, illetve történelem volt. Ennek révén sok olyan dolgot hallottunk és láttunk – köszönhetően a résztvevő országoknak: Törökország, Észak-Írország, Spanyolország, Wales, Románia, Olaszország és Németország –, amit az iskolában nem volt időnk átvenni. A tanulás mellett persze barátságok is szövődtek a különböző országok tanulói, sőt tanárai között.
A program két éven át tartott. Az első út 2010-ben volt, a végső most, 2012 májusában itt, Magyarországon.
Iskolánkban nem ez volt az első ilyen jellegű program, 2008-ban is megnyertünk egy Comenius-pályázatot, melynek szintén óriási sikere volt.
Néhány szó a jövőről: A magyarországi projektvezető, Tóth Katalin ismét beadott egy pályázatot. Témája „Európa formálódása a görög városállamoktól a modern demokráciákig”. Bízunk benne, hogy ezt is megnyerjük, és a régi ismerősök mellett új országokkal új kapcsolatokat építhetünk."