Iskolanyitogató a református iskolában

\"\"\"\"\"\"\"\"

Ismerkedő foglalkozásokra várják a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskolába a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.
A foglalkozások célja, hogy játékos formában, színes programokkal, tapasztalt tanító nénik segítségével ismerkedhessenek a kicsik az új környezettel.
Az eddigi Iskolanyitogató állomásait (nyelvi, informatikai, kézműves- és sport) kiegészítette az iskola szülőknek szóló előadásokkal (iskolaérettség, keresztyén nevelés…) is.
Tájékoztatást kapnak az iskolaválasztók arról is, hogy szeptembertől két párhuzamos első osztály indítását tervezi az iskola, amely közül az egyik emelt szintű informatikára előkészítő, a másik normál tantervű, iskolaotthonos osztály.
Az egyházi iskolák hagyományos nevelési elveit követve céljuk, hogy az itt tanuló gyermekekben keresztyén erkölcsi alapokon álló, stabil értékrendet alakítsanak ki.
A nemzeti hagyományok ápolása, – például a népdalok és néptánc oktatása – is nagyban elősegíti a biztonság érzésének kialakulását, mely megvédi a családokat a társadalom káros hatásaival szemben.
A szabadidős idősávban a néptánc oktatás mellett fociedzést és más sporttevékenységet, különböző szakköröket (nyelvi, szorobán, drámajáték, énekkar…) ajánlanak fel a gyermekeknek.
Iskolanyitogató iskolára előkészítő foglalkozásaik időpontjai:
Társintézményük a Betlehem Református Óvoda számára: 2012. január 13., 20., 27., február 3. 16 és 18 óra között.
A többi óvoda számára: 2012. január 25., február 1., 8., 15. 16 és 18 óra között.
Nyílt órán 2012. február 9-én találkozhatnak a leendő elsős tanító nénikkel.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.