Fénykereszt világít a Kévevágó utcában

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

A hazáért, a magyarságért, az ország sorsának jobbrafordulásáért is imádkoznak a Kévevágó utcában

 

Ha valaki estefelé a rákoskeresztúri Kévevágó utca felé sétál a Gyökér vagy a akár a Vízhordó utca felől vezérlő fényre, egy hatalmas fénykeresztre lehet figyelmes.  az utca derekánál, a Kévevágó utca 3. szám alatt, Urbán Jánosék portáján. Ez Magyarország huszadik fénykeresztje. A tizenkilencediket a Vas megyei Szakonyfaluban állították ugyancsak szeptemberben, mint a keresztúrit. Az útmutatás szerint minden hely, ahol a 7,38 méter magas kereszt fel van állítva a Dozulé-ban imát imádkozzák. A hagyomány szerint így minden érintett település megmenekül a katasztrófától. Minden kereszt, mint egy őrtorony őrködik. Az a város, amelyben e keresztet felállítják, oltalom alatt áll.
Urbán Jánosék 1997-ben költöztek Rákoskersztúrra. Két évvel később jutottak el a bosznia-hercegovinai Medjugorje-ben. A helység 1981-től kezdve olyan események révén tett szert nemzetközi ismertségre, melyekben fiatalkorúak azt újságolták, hogy megjelent nekik Szűz Mária, a Béke Királynője. Minden évben számos katolikus és más vallású keresi fel a helységet. Urbán Jánosra és feleségére, Annára ez a zarándoklat mély benyomást tett. Aztán eljutottak Lourdes-ba, a Pireneusok lábához. A francia zarándokhely azután alakult ki, hogy egy helyi lánynak, Bernadette Soubirousnak megjelent Szűz Mária.
A Szűzanya közelségének érzete mély benyomást tett az Urbán házaspárra. Vasárnapi katolikusokból mindennapi vallásgyakorlókká váltak. – Így tapasztaltuk meg a megbocsátás örömét – mondja Urbánné. – 2002-ben kaptam olyan érintést az Úrtól, hogy imacsoportot alakítson. Előtte képtelen voltam megnyílni, több ember előtt beszélni. Nem volt baráti társaságunk. Most én tarthatom az imaórákat, havonta egy alkalommal 30-40 csoporttársunkkal jövünk össze a keresztnél, közülük sokan a barátaink lettek – mondja Anna asszony.
Krisztus dicsőséges keresztjét szeptember 3-án állították. – Azon a napon temettük édesanyámat. Az Úr megadta, hogy legyen erőm a kereszt felállításához is ugyanazon a napon – emlékszik vissza Urbán János.
A keresztállítás 1996. július 16-án, Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepén indult. Világszerte több ezer kereszt létesült azóta. A méret pontosan megadott: magassága: 7,38 méter, egy vízszintes szár hossza: 1,23 méter, mivel Krisztus keresztje a Golgota hegyén 738 méter magasan állt.
– Idén tavasszal kaptam érintést föntről, ekkor határoztam el a fénykereszt elkészítését – emlékszik vissza Urbán János. – Nyugdíjas mérnökember vagyok. Asztalos barátommal, Fazekas Istvánnal készítettük a jelképet. Nagy öröm volt számomra, hogy az egyébként nem vallásos, de megkeresztelt kisunokám, Levente az állítás idején végig ott szaladgált körülöttünk, és az alleluját énekelte. Az Úr akarta így, biztosan – idézte föl a nevezetes eseményt. – Nem saját érdekünkben állítottuk. A városrész védelmét szolgálja – tette hozzá.
A kereszt anyaga vörösfenyő, egy hét alatt készült el. A felállításánál tízen segédkeztek, nehéz munka volt. Észak-Dél irányban fehér a színe, jelképezve az Úrjézust, Kelet-Nyugat irányban pedig kék, a Szűzanyát szimbolizálva. 
Érdekesség, hogy a Krisztus dicsőséges keresztjeként is emlegetett jelképből városrészünkben Rákoskerten is áll egy, a Lilaorgona utcában, Kalmár Gyula portáján. Így fénykeresztből Rákosmente valószínűleg országos első lehet, így a városrész valószínűleg kiemelt égi védelemben részesül.
Az arra járók csodálják, léte örömmel tölti el őket. A szomszédok szeretik, nem tiltakoznak ellene, sőt! – Az egyik szembe-szomszéd, akinek hálószobájába leginkább és legerősebben bevilágít a fény, szintén mellette van. Büszke rá, hogy a kereszt ott áll a Kévevágó utcában – mondja Urbán János.
A fénysort automata kapcsolja ki és be. Reggel fél öttől világít hétig, este 16-22-ig ragyog.
A körzet önkormányzati képviselője Nagy Anikó, aki „civilben” katolikus iskolában tanít. őt Az imacsoport számos tagjával hosszú ideje jó, mondhatni baráti kapcsolatot ápol. A minap elhívták őt a Kévekötő utcába, hogy megmutassák neki a keresztet, s hogy részt vegyen a közös imában. A hazáért, a magyarságért, az ország sorsának jobbrafordulásáért is imádkoznak.
Urbánék testvéri kapcsolatokat ápolnak a főváros közeli Úri község katolikus imacsoportjával.
Ott is szeretnének fénykeresztet állítani. Urbánék, a keresztúri imacsoport természetesen segít nekik.         

\"\"

Anna asszony (zöld kabátban), Nagy Anikó és Urbán János (drapp kabátban) az imádkozók között