Országos katasztrófavédelmi gyakorlat

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

Közlemény
 
Országos katasztrófavédelmi gyakorlat
 
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködve 2011. november 21-én országos katasztrófariasztási gyakorlatot tart, amelyhez országos értesítési és törzsvezetési, valamint polgári védelmi mozgósítási gyakorlat kapcsolódik.
 
A cél a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állománya értesítésének, a vezetési törzsek műveletirányító tevékenységének gyakoroltatása, a feladatok végrehajtásához szükséges gyorsreagálású polgári védelmi szervezetek mozgósításának, valamint a lakosság katasztrófariasztásának begyakorlása.
 
A teljes gyakorlat három, egymással összefüggő részből áll:
 

I.          Országos értesítési és törzsvezetési gyakorlat keretében ellenőrzés, gyakorlás céljából értesítik a központi, területi, helyi hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állományát (kb. 10 000 fő). Ezzel párhuzamosan a védelmi igazgatás teljes rendszerében, központi, területi és helyi szinten aktivizálják az operatív törzseket, amelyek egy beállított helyzet alapján törzsvezetési gyakorlatot hajtanak végre.
Készenlétbe helyezik tehát a BM OKF Veszélyhelyzeti Központjában a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzsét, amely mellett részlegesen működni kezdenek a Fővárosi Védelmi Bizottság, a megyei védelmi bizottságok, a helyi védelmi bizottságok operatív törzsei.

 

II.       A gyakorlatnak ebben a fázisában a médiaszolgáltatók tesztelik a médiatörvényben a katasztrófavédelmi szervek részére biztosított kommunikációs csatornákat (ún. Marathon Terra rendszer, illetve EDR rádió) és a vezetési törzs által kiadott, valós helyzetet imitáló tesztüzeneteket (közérdekű közleményeket) tesznek közzé. (A katasztrófariasztási gyakorlat a médiatörvény rendelkezésein alapul, vagyis a katasztrófavédelem a lakosság tájékoztatása érdekében két órán belül vagy azonnal kihirdetendő közérdekű közleményt ad ki a médiaszolgáltatók útján.)
A gyakorlás révén a lakosság megismerheti, s így a későbbiekben, akár egy valós helyzetben már felismeri a katasztrófák esetén történő riasztás és tájékoztatás új formáját (közérdekű közlemény, felhívó jellegű információközlés), ily módon jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy egy valós katasztrófahelyzet személyi sérülésekhez, komoly anyagi károkhoz vezessen.
 
A riasztás során közzétett üzenet csupán próbája egy lehetséges, valós veszély esetén kiadandó közleménynek, így az abban megadott helyszínek fiktívek, az ismertetett szituációk a Csillagok Háborúja című film helyszínein zajlanak.
 
Öt közlemény hangzik majd el reggeltől az esti órákig: 12 alkalommal teszik közzé a közszolgálati, illetve a csatlakozott kereskedelmi és közösségi médiaszolgáltatók (rádiók és televíziók) a számukra meghatározott időn belül (azonnali vagy késleltetett közlési kötelezettség).

 

III.    Az országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat keretében mozgósítják a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott gyorsreagálású szervezeteket (kb. 15 000 fő). A mozgósított erők egy része működésbe hozza a lakossági riasztó eszközöket (Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer, a MOLARI rendszer és a lakossági riasztó végpontok, azaz kb. 2 500 sziréna megszólaltatása), a másik része felkészítésben részesül.
 
Tekintettel arra, hogy a gyakorlat során fiktív katasztrófahelyzet beállítása zajlik, így Magyarországon tényleges óvintézkedések bevezetésére nem kerül sor, ugyanakkor a gyakorlásba bevont egészségügyi szervek támogatásával a mozgósított polgári védelmi szervezetek állományának, valamint a 18 – 60 év közötti lakosság tényleges, önkéntes véradása zajlik majd az Országos Vérellátó Szolgálat közreműködésével.
 
A gyakorlatban résztvevő médiaszolgáltatók:
 
        Magyar Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;
        Duna Televízió Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
        Magyar Rádió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;
        Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;
        TV 2 kereskedelmi televízió;
        RTL Klub kereskedelmi televízió;
        HÍR Televízió;
        Neo FM Zrt.;
        Class FM Zrt.;
        Info Rádió;
        Klubrádió Zrt.;
        Juventus Rádió;
        Lánchíd Rádió;

        Magyar Katolikus Rádió.
 
A gyakorlatról további folyamatos információkkal szolgál a www.katasztrofavedelem.hu weboldal.
 
 
Budapest, 2011. november 18.
 
Sajtó és Kommunikáció
Rákosmente Önkormányza