Liget és Csaba együtt ünnepelt ma este

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"
 
Horváth Tamás, Fohsz Tivadar alpolgármesterek és Riz Levente polgármester az önkormányzat nevében koszorúz Rákosligeten
 
"Most a magyar szívekben szeretetre és összefogásra van szükség!" – idézte föl Dunai Mónika, rákoscsabai képviselő ünnepi beszédében Mindszenty József hercegprímás 55 évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatát.
Ez ma este Rákosliget és Rákoscsaba vonatkozásában meg is valósult. A két városrész ugyanis közösen ünnepelt, közösen emlékezett ezen az estén az 1956-os forradalomra.
Előbb Ligeten csendült föl a himnusz, s a Gregor Iskola szép, műsora után Dely Csaba, kerületünk díszpolgára mondott ünnepi beszédet. Rózsahegyi Péternek képviselő ragyogó kezdeményezése, hogy évről évre olyan jeles ligeti polgárokat kér föl ünnepi beszéd megtartásra, akik személyes élményük révén kötődnek 1956 forradalmi napjaihoz. Így engedett bepillantani egy 13 éves fiúcska mindennapjaiba ma Dely Csaba, akik akkor éppen egy villanyvonatra áhítozott. Egy éves zsebpénzgyűjtögetés után szánta rá magát a vásárlásra. Mint mondta, megvett már egy személykocsit, de még egy mozdonyt is szeretett volna hozzá. Igen, de közben kitört a forradalom, s az emberek nekiláttak szélsebesen felvásárolni – cukrot, lisztet, sót –, ami kell a háztartásban, nehogy hiány legyen. És a papa megkérdezte a fiát, van-e még a zsebpénzéből. Mi tagadás: volt. Így a mozdonyra szánt pénze nem köddé, hanem lisztté vált, emlékezett vissza még most is kissé szomorkásan a szónok.
Dely Csaba beszédét zenei idézetekkel színesítette. Végezetül Szokolay Sándor Októberi lángok című, a hősök emlékére írt oratóriumából csendült föl egy részlet. Kiderült, hogy ez az utolsó pillanatban érkezett meg a szónokhoz. Először a Magyar Rádiónál kopogtatott Dely Csaba, hogy elkérje a művet. A szerzői jogokra hivatkozva elutasították. Ezután fölhívta az idős, kórházból éppen hazatérő mestert, aki boldogan kínálta föl a művet e nemes esemény illusztrálására. Szokolay Sándor elmondta, nagyon szereti a rákosligeti embereket. Sokat és szépen játszották műveit, külön megemlítve a Gregor Iskola diákjainak emlékezetes interpretációit. Így nemcsak az Októberi lángok „loboghattak” ligeten, hanem még Szokolay Sándor jókívánságai is megérkeztek – Dely Csaba tolmácsolásában – a zeneszerző által nagyra tartott és szeretett rákosligetiekhez. A hétfőn postázott oratórium pénteken érkezett meg, így – bár célfotóval ugyan – de fölkerülhetett a mai ünnepi műsor palettájára.
A szép ligeti ünnepély után a vállalkozó kedvűek fölléphettek egy 56-ot idéző, az akkor forradalmárokat szállító, számos korabeli képről visszaköszönő Csepel teherautó platójára – szintén Rózsahegyi Péter kitűnő ötlete, nyomán –, s átmehettek vele Rákoscsabára, az ott kezdődő ünnepi megemlékezésre. A Csepel 344-es típusú gépkocsi a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVII.. Kerületi Kirendeltsége munkatársai hatékony közreműködése révén szolgálhatta az ünnepségek színvonalának emelését. 
 
\"\"
 
Indul a lyukas zászlós Csepel teherautó Ligetről Csabára
 
 
\"\"
 
Dunai Mónika ünnepi beszédét tartja
 
A Kriston Ákos szerkesztette csabai műsor nagyon jól sikerült, Riz Levente külön gratulált hozzá a résztvevőknek a csabaházi pohárköszöntőjében. Dunai Mónika Mindszenty József gondolatainak szellemében elmondott beszéde is méltó volt az ünnephez.
A megemlékezések holnap, október 23-án 10 órakor folytatódnak Rákoskeresztúron, a Kegyeleti Emlékparkban. Az önkormányzat központi megemlékezésének szónoka Bereményi Géza író-rendező lesz.

Az öreg Csepel teherautó a csabai rendezvény végén visszaindult Rákosligetre.

\"\"

Az öreg Csepel – a hideg októberi széllel dacoló utasaival – a megemlékezés végén visszaindult Rákosligetre