Rákosmente tehetségeiért

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

 

\"\"

Fohsz Tivadar megnyitó előadását tartja

 

Fohsz Tivadar alpolgármester köszöntőjével nyílt meg ma, június 14-én délután az Együtt Rákosmente tehetségeiért című pályázati projekt zárórendezvénye. A pályázatban négy kerületi iskola vett részt: a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, a Jókai Mór Általános Iskola és a Laborcz Ferenc Általános Iskola. A pályázat során elnyert összeg közel 20 millió forint volt.
A 2010 március 1-én indult projekt célja a kerületi iskolák tehetséggondozó tevékenységének összehangolása, a tehetséges diákok azonosítása és tudatos fejlesztése volt. A megvalósítók projekt megvalósításával fel kívánták hívni a figyelmet a tehetséggondozás fontosságára, valamint széles körben kívánták elterjeszteni a négy közreműködő intézményben folyó speciális szakmai programok jó hírét.\"\"A projekt keretében a négy intézményből összesen 91 pedagógus vett részt 2010 nyarán tehetségfejlesztési témájú 30 órás továbbképzésen, interaktív szülői fórumra került sor a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban, ahol Heimann Ilona docens (ELTE) tartott előadást „Tehetséges gyermek a családban” címmel.
 
Almási Andrea (igazgatóhelyettes, Balassi) előadás közben

2010 októberében és novemberében az 5. és 6. osztályosokat érintő tehetségkutató versenyt rendezett a négy intézmény. A versenyen összesen 110 kisdiák vett részt jó eredménnyel. Az 5. évfolyam átlagteljesítménye 70,68%, a 6. évfolyamos versenyzőké 66,5% volt. A díjazott (dobogós) tanulók 80% feletti teljesítményt nyújtottak. Az eredmények azt mutatják, hogy a kerület iskoláiban – az 5. és 6. évfolyamos korosztályban – sok tehetséges és motivált diák tanul, olyanok, akik szívesen vállalják a versenyhelyzetet, szívesen mérik össze tudásukat más iskolák tanulóival is.
A tanév folyamán mind a négy iskolában tehetséggondozó szakkörök működtek – 30 héten át heti 2 órában. A négy iskola pedagógusai közös szervezésű szakmai műhelyeket indítottak a tapasztalatcserére és az ötletek szakmai megvitatására, ezáltal is szorosabbra fűzve a kerületi intézmények közötti szakmai kapcsolatokat. Ezen kívül bemutató órákat szerveztek mind a négy iskolában, így vált lehetővé egymás munkájának megismerése és a „jó gyakorlatok” átadása.
A program a fentieken túl az iskolák kerülethatárokon túlmutató szakmai kapcsolatépítését is szolgálta. A résztvevő négy intézmény kapcsolódik egy-egy ún. Tehetségponthoz. A Tehetségpontok hálózata országos szinten koordinálja a tehetségkutatást és –gondozást. A projekt eredményeképp a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium regisztrált Tehetségpont lett. A négy iskolából összesen 237 diákot regisztráltak a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program Országos Tehetségsegítő Hálózatába.

A projekt megvalósítását követően a résztvevő iskolák bíznak benne, hogy a pályázat adta lehetőségekkel élve még jobban rá tudják irányítani a pedagógus szakma, illetve a szélesebb közvélemény figyelmét a tehetséggondozás társadalmi fontosságára.