Regisztrált Tehetségpont lett a Hófehérke

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"
Regisztrált Tehetségpont lett a Hófehérke Óvoda. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Szakmai Bizottsága eredményesnek ítélte az intézmény pályázatást, s pozitív döntéséről ma, június 8-án postázták a hivatalos értesítést Koszorúsné Tóth Katalin óvodavezetőnek. Koszorúsné érdeklődésünkre elmondta, az óvodák közül Rákosmentén eddig csak a Hófehérke Óvoda rendelkezik ezzel a minősítéssel.  
A Tehetségpontok a Magyar Géniusz hálózat csomópontjai. Tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken.
A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Fő céljuk, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, ennek érdekében juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. Figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Helyi integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a Magyar Géniusz Hálózatnak, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.
A hálózatba kerülés feltétele a Tehetségpont regisztrációja. A regisztrációs adatlap kitöltésének egyik legfontosabb eleme, hogy a szervezet működésére, felépítésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó adatok megadása mellett a leendő Tehetségpontnak saját maga és környezete számára meg kell fogalmaznia a küldetését.