PÜNKÖSD ÜNNEPE

\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

\"\"

PÜNKÖSD ÜNNEPE
 
 „Áldott szép Pünkösdnek, gyönyörű ideje”
(Balassi Bálint)
 
Pünkösd neve görög eredetű, „pentekosztesz” (ötvenedik).
Naptári napja Húsvéthoz kapcsolódva változó általában május 10 és június 13 között van. Idén június 12-re esik.

Ebben az időszakban, az ókorban számos a természethez kötődő ünnepet rendeztek. Kiemelkedők voltak a FLÓRA istennő (virágok, termékenység istennője) tiszteletét szolgáló események.
 
A keresztények Jézus feltámadásától, Húsvét vasárnaptól 50. napra ünneplik pünkösdöt. De mit is ünnepelnek?
 A Szentlélek eljövetelét.
Jézus, mielőtt mennybe ment, 40 nappal húsvét után, megígérte az apostoloknak, hogy maga helyett az ő mennyei atyja pártfogót küld.
A 30. évben, május 28. volt, mikor az apostolok összegyűltek. Nagy zúgás és heves szél mellett lángnyelvek csapódtak rájuk. Mikor magukhoz tértek érezték, hogy mások lettek, szellem hatotta át őket. Mindenki beszédét értették, és őket is mindenki értette.

A Szentlelket a művészetben lángnyelvekként és fehér galamb képében ábrázolják.

 A Szentháromság létrejötte
Megvalósult az Atya – Fiú – Szentlélek, az egy Istenben három személy

Anyaszentegyház születésnapja 30. év május 28


Az ünnephez fűződő régi népszokások

Tavaszvárás
Néhány helyen még szokás Pünkösdkor a falvakat díszbe öltöztetni, sok zöldággal, virággal. Különösen szépek a pünkösdi rózsacsokrok.
Az emberek szépen felöltöznek, az ebéd is ünnepi, bárány. Társaságokban találkoznak, sok ilyenkor a mátkálás, a leánykérés.

Pünkösdi király választás

A legények összemérik erejüket különböző próbákon: lovaglás, súlyemelés, malomkődobás, futás.  Az erő és az ügyesség dönt, A legjobb lesz a Pünkösdi király. Egy évig a cím birtokosa. (Ezért is a mondás: „rövid, mint a pünkösdi királyság”)
Ez alatt több kiváltságot is élvez. Például szokás volt, hogy a király egy évig ingyen ihat a kocsmában.(Ma már ez alig megvalósítható)
Marad a virágkoszorú és a leányok csodálata.

Pünkösdi királyné választás
 A falu legszebb leánya a királyné. Őt barátai, ismerősei választják. A
király és a királyné sétát tesznek együtt a faluban. Természetesen bárki  
csatlakozhat hozzájuk. Mulatsággal zárul a nap.

Pünkösdölés
Fiatal leányok és fiúk végig járják a falut. Énekelnek, táncolnak.                                             
Különböző rigmusokat ismételnek, pl. „mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja.” A lényeg az adománygyűjtés.

Pünkösd vasárnap és hétfő egyre inkább csak két ünnepnap a naptárban. A régi szokások is teljesen elhalványultak.
Pernyéz István